Saltar navegación.
Inicio

Actividades de orientación profesional e promoción da oferta formativa

Nos próximos días realizaranse distintas actividades de orientación, onde se explicará a ampla oferta formativa que dende o IES García Barbón ofrécese. No seguinte cartel detállase cada unha destas actividades, así como a súa data, hora e lugar de realización: