Clubes de conversa

Figuran a continuación as horas e periodicidade dos clubes de conversa dispoñibles para o ano 2016-17. Lémbraselle ó alumnado a necesidade de comprobar regularmente co profesorado o lugar de celebración do clube de conversa e que a información estará dispoñible tamén nos taboleiros na escola.

Os clubes non son estancos, senón que se ofertan aceptando a estudantes doutros grupos e existindo flexibilidade entre os diferentes niveis. 

 

NIVEL

PROFESORA

DATA E HORA

PERIODICIDADE

Básico I e Básico II

Luisa Roca

Begoña Freire

Marta César

ver táboa

mensual

 

NIVEL

PROFESORA

DATA E HORA

PERIODICIDADE

Intermedio I

Marta Gago

Martes 20.00-20.30

mensual

Intermedio I

Sandra López

Luns 18.45-19.15

mensual

Intermedio II

Lola Burgo

Venres 19.30-20.00

mensual

Intermedio II

Carolina Pérez

Luns 12.00-12.30

mensual

 

NIVEL

PROFESORA

DATA E HORA

PERIODICIDADE

Avanzado I

Mayte Lorenzo

Elena Morado

ver táboa

mensual

Avanzado II

Marta Gago

ver clube de debate/conversa Avanzado II

quincenal

 

NIVEL

PROFESOR

DATA E HORA

PERIODICIDADE

C1

Juan Paz

Mércores 18.30-19.00 / Xoves 12.00-12.30

quincenal

 

TÁBOAS DE INFORMACIÓN DETALLADA DOS CLUBES DE CONVERSA DE BÁSICO I & II E AVANZADO I

BÁSICO 1. Lee e conversa

Periodicidade: Mensual

Duración: 30min coincidindo co tempo de titorías desa semana.

Obxectivo: Participar en conversas informais, iniciando, mantendo e rematando a interacción adecuadamente, expresando e defendendo con certa precisión as súas opinións, proporcionando explicacións, argumentos e comentarios adecuados, e avaliando propostas alternativas.

Tipo de textos: Extractos de contos ou relatos literarios breves relacionados cos contidos léxico-semánticos impartidos na unidade didáctica previa.

 

TOPIC

DATE and HOUR

GROUP / TEACHER

PERSONAL

Mércores 26 outubro (18.30 – 19.00)

IN-NB1-2 / Luisa

IDENTIFICATION

Xoves 27 outubro (18.00 – 18.30)

IN-NB1-1 e 1-3 / Begoña

& DESCRIPTION

Venres 28 outubro (19.30 – 20.00)

IN-NB1-4 / Marta César

DESCRIPTION

Mércores 23 novembro (18.30 – 19.00)

IN-NB1-2 / Luisa

OF PLACES

Xoves 24 novembro (18.00 – 18.30)

IN-NB1-1 e 1-3 / Begoña

(HOME, TOWN…)

Venres 25 novembro (19.30 – 20.00)

IN-NB1-4 / Marta César

FREE-TIME

Mércores 14 decembro (18.30 – 19.00)

IN-NB1-2 / Luisa

ACTIVITIES

Xoves 15 decembro (18.00 – 18.30)

IN-NB1-1 e 1-3 / Begoña

 

Venres 16 decembro (19.30 – 20.00)

IN-NB1-4 / Marta César

TRIPS AND

Mércores 25 xaneiro (18.30 – 19.00)

IN-NB1-2 / Luisa

MEANS OF

Xoves 26 xaneiro (18.00 – 18.30)

IN-NB1-1 e 1-3 / Begoña

TRANSPORT

Venres 27 xaneiro (19.30 – 20.00)

IN-NB1-4 / Marta César

 

BÁSICO 2. Lee e conversa

Periodicidade: Mensual

Duración: 30min coincidindo co tempo de titorías desa semana.

Obxectivo: Participar en conversas informais, iniciando, mantendo e rematando a interacción adecuadamente, expresando e defendendo con certa precisión as súas opinións, proporcionando explicacións, argumentos e comentarios adecuados, e avaliando propostas alternativas.

Tipo de textos: Extractos de contos ou relatos literarios breves relacionados cos contidos léxico-semánticos impartidos na unidade didáctica previa.

 

TOPIC

DATE and HOUR

GROUP / TEACHER

PERSONAL

Martes 25 outubro (10.00 – 10.30)

IN-NB2-1, 2-3 e 2-7 / Luisa

IDENTIFICATION

Xoves 27 outubro (13.30 – 14.00)

IN-NB2-2 e 2-6 / Begoña

& DESCRIPTION

Venres 28 outubro (16.30 – 17.00)

IN-NB2-4 e 2-5 / Marta César

DESCRIPTION

Martes 22 novembro (10.00 – 10.30)

IN-NB2-1, 2-3 e 2-7 / Luisa

OF PLACES

Xoves 24 novembro (13.30 – 14.00)

IN-NB2-2 e 2-6 / Begoña

(HOME, TOWN…)

Venres 25 novembro (16.30 – 17.00)

IN-NB2-4 e 2-5 / Marta César

FREE-TIME

Martes 13 decembro (10.00 – 10.30)

IN-NB2-1, 2-3 e 2-7 / Luisa

ACTIVITIES

Xoves 15 decembro (13.30 – 14.00)

IN-NB2-2 e 2-6 / Begoña

 

Venres 16 decembro (16.30 – 17.00)

IN-NB2-4 e 2-5 / Marta César

TRIPS AND

Martes 24 xaneiro (10.00 – 10.30)

IN-NB2-1, 2-3 e 2-7 / Luisa

MEANS OF

Xoves 26 xaneiro (13.30 – 14.00)

IN-NB2-2 e 2-6 / Begoña

TRANSPORT

Venres 27 xaneiro (16.30 – 17.00)

IN-NB2-4 e 2-5 / Marta César

  

AVANZADO 1. Lee e conversa

Perioricidade: Mensual

Duración: 30min coincidindo co tempo de titorías desa semana.

Obxectivo: Participar en conversas informais, iniciando, mantendo e rematando a interacción adecuadamente, expresando e defendendo con certa precisión as súas opinións, proporcionando explicacións, argumentos e comentarios adecuados, e avaliando propostas alternativas.

Tipo de textos: Extractos de textos xornalísticos ou relatos literarios breves relacionados cos contidos léxico-semánticos impartidos na unidade didáctica previa.

TOPIC

DATE and HOUR

GROUP / TEACHER

EDUCATION

Mércores 19 outubro (12.00 – 12.30)

IN-NA1-1 / Mayte

 

Mércores 19 outubro (16.30 – 17.00)

IN-NA1-2 / Elena

 

Martes 18 outubro (18.00 – 18.30)

IN-NA1-3 / Mayte

 

Xoves 20 outubro (19.30 – 20.00)

IN-NA1-4 / Elena

NUTRITION

Mércores 16 novembro (12.00 – 12.30)

IN-NA1-1 / Mayte

 

Mércores 16 novembro (16.30 – 17.00)

IN-NA1-2 / Elena

 

Martes 15 novembro (18.00 – 18.30)

IN-NA1-3 / Mayte

 

Xoves 17 novembro (19.30 – 20.00)

IN-NA1-4 / Elena

CRIME

Mércores 14 decembro (12.00 – 12.30)

IN-NA1-1 / Mayte

PUNISHMENT

Mércores 14 decembro (16.30 – 17.00)

IN-NA1-2 / Elena

 

Martes 13 decembro (18.00 – 18.30)

IN-NA1-3 / Mayte

 

Xoves 15 decembro (19.30 – 20.00)

IN-NA1-4 / Elena

LITERATURE

Mércores 18 xaneiro (12.00 – 12.30)

IN-NA1-1 / Mayte

or

Mércores 18 xaneiro (16.30 – 17.00)

IN-NA1-2 / Elena

ENVIRONMENT

Martes 17 xaneiro (18.00 – 18.30)

IN-NA1-3 / Mayte

 

Xoves 19 xaneiro (19.30 – 20.00)

IN-NA1-4 / Elena