Clubes - Curso 2019-2020

Nivel

Nome do clube

Profesor/a

Datas

Horas

Títulos

A1-A2

 Reading is food for the soul

Mercedes Sánchez

23/10, 5&6/11, 19&20/11, 3&4/12, 17&18/12, 14&15/1, 11&12/2,

3&4/3,17&18/3, 31/3&1/4, 21&22/4,

5&6/5, 19&20/5

10:30 - 11:30

19:30 - 20:30

Martes e mércores

All about Great Britain

All about the USA

Ffragmentos de artigos ou páxinas web sobre temas de actualidade

B1

Shortly speaking

Mª José González

17/10, 7/11, 21/11, 4/12, 19/12, 10/1, 13/2, 27/2, 5/3, 23/3, 16/4, 30/4, 15/5

16:00 - 17:00

Xoves

Pendente de decidir

B2

Reading Circles

Patricia Fernández

23/10, 13/11, 11/12. 15/1, 12/2, 11/3, 15/4, 13/5

18:00 - 19:00

Mércores

Pendente de decidir

B2.2, C1, C2

Classics Revisited - Take 4: Page-turners

Juan M. Paz

Libro 1:

24/10, 14/11, 12/12

Libro 2:

9/1, 13/2, 5/3

Libro 3:

2/4, 7/5

11:30 - 12:30

17:30 - 18:30

Xoves

Eye of the Needle

Jackdaws

Hornet Flight

C1-C2

Ler para conmemorar

Patricia Argibay & Mayte Lorenzo

14&18/10, 25&29/11, 9&13/12, 20&24/1, 10&14/2, 13&16/3, 17&20/4, 15&18/5

Luns

16:30 - 17:30

Venres

17:30 - 18:30

Textos xornalísticos, literarios, páxinas web relacionadas coas conmemoracións do calendario escolar 2019-20, ou outras celebracións internacionais, etc.