Vilagarcía guided tour

 

Join us for a walking guided tour of Vilagarcía in English and discover fun facts about our town!

Sign in at CONSERXERÍA before April 16th.

AVISO: O alumnado menor de idade deberá traer asinado polo pai/nai/titores o consentimento que se lle entregará en Conserxería no momento de anotarse. Sen ese consentimento non poderá realizar a saída.