Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Comezo do ano lectivo 2018-2019

As actividades lectivas do curso 2018-2019 comezarán consonte o seguinte calendario:

  • luns, 24 de setembro: cursos de B2, B2-intensivo, B2.1, e B2.2 (todos os idiomas)
  • martes, 25 de setembro: cursos de B1, B1.1, e B1.2 (todos os idiomas)
  • mércores, 26 de setembro: cursos de C1, C1-intensivo, C1.1 e C1.2 (todos os idiomas)
  • xoves, 27 de setembro: cursos de C2, A1,A2 A2-intensivo e A1-A2 (todos os idiomas)

Pode acontecer que o día de comezo dos diferentes niveis a algún dos grupos non lles coincida con algunha das súas sesións semanais. Neses casos, dito comezo será no seguinte día que lles corresponder segundo o seu horario.

Probas de clasificación 2018-2019: calendario, convocatoria e resultados

A táboa que se mostra indica as datas e horas das probas de clasificación escritas e orais para o curso 2018-2019. Todo o alumando debe presentarse á proba escrita na data e hora sinalada; para as probas orais, consúltese a convocatoria picando no idioma.

Consulte aquí os resultados das probas. Recorde que, unha vez sabido o resultado da proba, debe presincribirse ata o 16 de setembro.

Información sobre o novo plan de estudos

Neste ano lectivo 2018-2019 estase a implantar un novo plan de estudos nas EOI, en virtude do Decreto 81/2018. O plan antigo, do ano 2007, extínguese definitivamente en setembro deste ano 2018. No folleto, ao que se pode acceder picando na imaxe, recóllese información sobre algúns dos cambios máis relevantes.

 

Convocatoria de bolsas e axudas para o curso académico 2018-2019

Poden solicitar estas bolsas os estudantes que estean matriculados no curso 2018/2019 en estudos de idiomas en Escolas Oficiais, incluída a modalidade de distancia.

Prazo de presentación

Do 16 de agosto ao 01 de outubro de 2018.

Probas CELGA 2018

A Secretaría Xeral de Política Lingüística vén de publicar unha convocatoria de probas dos certificados de coñecemento da lingua galega CELGA 2 e 4 para o ano 2018. Mais información aquí.

Distribuir contido