Calendario de exames para alumnado oficial e libre

As datas das probas escritas de certificación dos niveis B2, C1 e C2 de todas as linguas podense consultar aquí e tamén no calendario de exames de cada lingua.

ALUMNADO OFICIAL, THAT'S ENGLISH!, CALC, CFP E CUALE

Matrícula aberta para alumnado de promoción: ata o 10 de xullo e do 14 ao 22 de setembro.

 

Está aberta a matrícula en-liña para o alumnado do curso 2019-2020 dos cursos de promoción (A1, B1.1, B2.1, C1.1) que resultou Apto en xuño ou que presentou a Renuncia á promoción.

A matrícula permanecerá aberta ata o día 10 de xullo ás 14 h, e tamén do 14 ao 22 de setembro.

A reserva de matrícula faise a través da sesión individual de CentrosNET, e a matrícula non será válida ata que non se envíe a documentación ao enderezo de correo electrónico secretaria@eoisantiago.org. Calquera consulta ao respecto pódese facer nos tfnos. 881 867 901/902.

Información sobre a documentación que se debe presentar.

Información sobre o procedemento de pagamento e as taxas.

Información xeral sobre a matrícula.

Calendario de matrícula e preinscrición para todos os cursos e niveis

Atención administrativa no centro (xullo 2020)

 

O centro atende todas as cuestións administrativas en horario de 9 a 14 h, preferiblemente por vía telemática ou telefónica no tfno. 881 867 901 e no enderezo elecrónico secretaria@eoisantiago.org. Se fose estritamente necesario acudir ao centro, contacte previamente para concertar unha cita presencial.

ADAPTACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS DOS NIVEIS A1, B1.1, B2.1 E C1.1

PREMA no idioma correspondente para consultar as adaptacións das programacións didácticas para os cursos A1, B1.1, B2.1 e C1.1. en cumprimento das Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Devolución de material da biblioteca en préstamo

librosO alumnado que teña material da biblioteca en préstamo pode devolvelo no centro de luns a venres en horario de 9 a 14 h. Na entrada do centro hai habilitada unha caixa para depositar aí o material, sen necesidade de entrar na biblioteca.

No caso do alumnado das seccións:

Concurso "Unha foto con Mafalda"

A gañadora do concurso é Ana Belén Guillén, alumna de galego. Grazas por participar e parabéns!!!

 

Celebra os 30 días de banda deseñada na túa biblioteca de idiomas!

Mafalda quere sacarse unha foto contigo. Colle en préstamo na biblioteca a túa banda deseñada favorita, di pataca e sube a foto ás redes sociais, empregando o cancelo #unhafotoconmafalda2020 e mais mencionando a escola (co usuario @eoisantiago en Facebook e Twitter ou @eoi_santiago en Instagram). Así entrarás no sorteo dun premio dun vale de 50€ para a librería especializada en banda deseñada A gata tola. E se te disfrazas de personaxe de banda deseñada, terás o dobre de papeletas para participar no sorteo! Admítense fotos de grupo, pero le ben as bases do concurso antes de participar.

Distribuir contido