Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Información provisional sobre o novo plan de estudos

No curso 2018-2019 comeza un novo plan de estudos nas EOI, en virtude do Real Decreto 1041/2017. O plan actual, do ano 2007, extínguese definitivamente en setembro deste ano. No folleto, ao que se pode acceder picando na imaxe, recóllese información sobre algúns dos cambios máis relevantes previstos no proxecto de decreto próximo a ser publicado no DOG, polo que esta información ten carácter provisional.

 

Aviso sobre a proba de clasificación, curso 2018-2019

Debido ao cambio de plan de estudos de EOI ordenado polo Real Decreto 1041/2017, que se implantará o vindeiro curso 2018-2019, este mes de xuño non haberá proba de clasificación. En canto haxa información oficial sobre calquera pormenor relativo á implantación do novo plan, incluída a proba de clasificación, publicarase nesta web.

Datas das probas orais nas seccións de Negreira, Noia, Ordes, Ribeira e Sar

Prema para no idioma correspondente para consultar as datas das probas orais nas seccións de Negreira, Noia, Ordes, Ribeira e Sar. 

Convocatorias para as probas orais - maio/xuño 2018

AVISO IMPORTANTE! O alumnado será convocado oficialmente para realizar a proba de expresión oral no día e hora que determine o departamento correspondente. O feito de que haxa máis de un día para a realización de ditas probas, non implica que o alumnado poida elixir o día e hora no que se vaia presentar.

Calendario de exames That's English! maio-xuño 2018

CALENDARIO DE EXAMES MAIO-XUÑO 2018

CE = Comprensión escrita; CO = Comprensión oral; EE = Expresión escrita; EO = Expresión oral

Nos módulos nos que hai dúas datas diferentes para cada proba, o alumnado pode presentarse na data que mellor lle conveña para facer o exame.

No curso académico 2017-2018, o alumnado dos módulos 1, 2, 3, 5, 6 7, 9, 10 e 11 que non supere as diferentes partes do exame nunha convocatoria só terá que examinarse das destrezas non superadas nas recuperacións de ditos módulos.

Entrega da recadación da Feira solidaria do libro

O luns 14 de maio de 2018 ás 12:45 horas, no Salón de actos do centro, fixemos entrega á Fundación Andrea de apoio aos nenos con enfermidades de longa duración, crónicas ou terminais da recadación obtida na Feira solidaria do libro, celebrada o pasado mes de abril. A súa directora, Amaya Castro, recolleu os 1.468 euros recadados e explicounos as diferentes actividades que levan a cabo na Fundación. Moitas grazas a todos os que participastes!!

 

CONVERSATION CLASSES

Need some extra speaking practice? Come to one of these conversation classes with Eithne Keane. 

Distribuir contido