Probas de clasificación 2020-2021: calendario, convocatoria e resultados

A inscrición nas probas de clasificación para o curso 2020-2021 será entre o luns 7 e o venres 18 de setembro. As probas de clasificación diagnostican o nivel de acceso aos estudos oficiais, e non certifican un nivel nin garanten unha praza. Consulte aquí o procedemento de inscrición, custo, etc). 

A táboa que se mostra indica as datas e horas das probas de clasificación escritas e orais para o curso 2020-2021. Todo o alumnado inscrito nas probas debe presentarse á proba escrita na data e hora sinalada; para as probas orais, consúltese a convocatoria picando no idioma.  

INFORMACIÓN SOBRE O NOVO SISTEMA DE AVALIACIÓN

 INFORMACIÓN SOBRE O NOVO SISTEMA DE AVALIACIÓN

Solicitude de cita previa para revisión de exames

A revisión de exames farase exclusivamente con cita previa, segundo as datas publicadas no calendario de exames de cada departamento. 

Debido ás circunstancias de emerxencia sanitaria, as datas de revisión están dispoñibles só para alumnado con cualificación de "Non Apto" (o alumnado "Apto" poderá revisar o exame, se así o quixer, unha vez remate o período extraordinario de exames).

 

O prazo habilitado para presentar reclamación contra a cualificación obtida é o 28, 29 e 30 de setembro (ata as 14 h). Para facelo débese enviar este formulario ao enderezo de correo electrónico secretaria@eoisantiago.org.

Atención ao público non presencial: en beneficio de todos/as

A atención ao público para recibir información realizarase por vía telefónica no nº 881 867 901. Toda a información encóntrase nesta páxina web. Por favor, consúltaa antes de chamar, para non bloquear a nosa central de teléfonos.

Para realizar trámites administrativos (matrícula, solicitude de certificados e títulos, etc) pode dirixirse a secretaria@eoisantiago.org

Só por motivos extraordinarios e xustificados a atención será presencial, previa cita.

CALENDARIO DE EXAMES SETEMBRO/OUTUBRO 2020 para alumnado oficial e libre

IMPORTANTE: Por motivos de seguridade, o acceso ao centro farase de maneira graduada. Por favor, consulte a aula e o horario de acceso que lle corresponde antes de vir ao centro.

Pode consultar o CALENDARIO DE EXAMES POR IDIOMAS.

That's English: Calendario de exames setembro e outubro 2020

THAT'S ENGLISH! CALENDARIO DE EXAMES SETEMBRO 2020

CONSULTA DE NOTAS: para coñecer as súas notas nas convocatorias de setembro e outubro 2020, escriba unha mensaxe a THAT'S ENGLISH! <eoi.acoruna[@]thatsenglish.com>

Devolución de material da biblioteca en préstamo

librosO alumnado que teña material da biblioteca en préstamo pode devolvelo no centro de luns a venres en horario normal de apertura. Na entrada do centro hai habilitada unha caixa para depositar aí o material, sen necesidade de entrar na biblioteca.

Convocatoria de bolsas e axudas para o curso académico 2020-2021

Poden solicitar estas bolsas os estudantes que estean matriculados no curso 2020/2021 en estudos de idiomas en Escolas Oficiais, incluída a modalidade de distancia.

Prazo de presentación

Do 1 de agosto ao 01 de outubro de 2020, incluído.

Distribuir contido