Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Calendario de inscrición e datas das probas de clasificación: curso 2018-2019

A táboa indica as datas e horas das probas de clasificación escritas e orais para o curso 2018-2019. As horas indicadas son horas de comezo dos exames; para as probas orais, os candidatos serán convocados nominalmente nunha listaxe que se dará a coñecer a semana dos exames. 

Calendario de exames por destrezas setembro 2018

 

Para consultar o horario das distintas partes das probas da convocatoria de setembro 2018 prema no idioma correspondente. Pode consultar aquí as convocatorias para a proba de expresión oral

 

Convocatorias para as probas orais - setembro 2018

AVISO IMPORTANTE! O alumnado será convocado oficialmente para realizar a proba de expresión oral no día e hora que determine o departamento correspondente. O feito de que haxa máis de un día para a realización de ditas probas, non implica que o alumnado poida elixir o día e hora no que se vaia presentar.

Aviso importante: aprazada a matrícula de portugués

Por orde da Subdirección Xeral de Aprendizaxe Permanente e Ensinanzas de Réxime Especial, e en tanto non se determine a organización académica definitiva para este portugués, a matrícula deste idioma queda aprazada ata o mes de setembro.

Información provisional sobre o novo plan de estudos

No curso 2018-2019 comeza un novo plan de estudos nas EOI, en virtude do Real Decreto 1041/2017. O plan actual, do ano 2007, extínguese definitivamente en setembro deste ano. No folleto, ao que se pode acceder picando na imaxe, recóllese información sobre algúns dos cambios máis relevantes previstos no proxecto de decreto próximo a ser publicado no DOG, polo que esta información ten carácter provisional.

 

Datas das probas orais nas seccións de Negreira, Noia, Ordes, Ribeira e Sar

Prema para no idioma correspondente para consultar as datas das probas orais nas seccións de Negreira, Noia, Ordes, Ribeira e Sar. 

Distribuir contido