Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Calendario de exames That's English! xaneiro - febreiro 2019

CALENDARIO DE EXAMES XANEIRO - FEBREIRO 2019

CE = Comprensión escrita; CO = Comprensión oral; EE = Expresión escrita; EO = Expresión oral

Nos módulos nos que hai dúas datas diferentes para cada proba, o alumnado pode presentarse na data que mellor lle conveña para facer o exame.

No curso académico 2018-2019, o alumnado que non supere as diferentes partes dun exame nunha convocatoria só terá que examinarse das destrezas non superadas nas recuperacións de ditos módulos.

Cours complémentaires de conversation avec Margaux!

Speech bubblesPendant la période d’examens, venez pratiquer votre oral avec Margaux! Cliquez ici pour avoir les horaires et les salles.

"Facendo realidade a escola do futuro: innovación, inclusión e calidade", o noso último proxecto de mobilidade Erasmus+

A EOI de Santiago de Compostela ven de acadar unha axuda de 29.748€ para o seu novo proxecto Erasmus+ 2018-2020.

O importe axudicado para realizar o noso Plan de Desenvolvemento Europeo (PDE) para a mobilidade do persoal docente corresponde a 17 mobilidades repartidas entre 11 cursos estruturados.

Extra conversation classes

Speech bubblesNeed some extra speaking practice before the exams? Join one of these conversation classes with Eithne Keane in Vite or Olga Rodríguez-Walmisley in Sar!

Schedules in Vite                   Schedules in Sar

Cursos de linguaxe administrativa galega e CELGA: 2º cuadrimestre

A Resolución do 02 de agosto de 2018 (DOG do 14 de agosto) convoca, con carácter gratuíto, cursos nas EOI de Galicia presenciais e en-liña de linguaxe administrativa galega para funcionarios (LAG) e preparatorios para a obtención do certificado de lingua galega (CELGA). Os cursos realizaranse nos períodos e nas escolas oficiais de idiomas de Galicia que se indican na convocatoria. Prégase ler o texto completo da convocatoria e consultar os requisitos e a documentación requirida.

SEGUNDO CUADRIMESTRE

Inscrición rematada, pode consultar as listaxes provisionais de admitidos picando no grupo correspondente (entrega de documentación de admitidos/as: 16-18 de xaneiro)

Curso
Horario
Días
Comezo das clases

Linguaxe admva. superior

11:00-13:00 h

Martes e venres

22 xaneiro 2019

Linguaxe admva. superior

13:00-15:00 h

Martes e venres

22 xaneiro 2019

CELGA 4

11:00-13:00 h

Martes e venres

29 xaneiro 2019

CELGA 4

13:00-15:00 h

Martes e venres

29 xaneiro 2019


Retirada de certificados A2, B1, C1 (2017-2018)

 

Xa se poden retirar na secretaría do centro os certificados dos niveis

Básico-A2, Intermedio-B1, e C1 do curso 2017-2018.

Tamén están dispoñibles os de cursos anteriores.

Certame aRi[t]mar

Fuches á Gala aRi[t]mar e adoraches?

Non fuches mais queres ter unha lembranza?

Compra unha camisola de grande calidade por só 8€

Á venda na conserxaría da EOI

 

 

 

Premiados/as e autoridades na Gala 2018

Información sobre o novo plan de estudos

Neste ano lectivo 2018-2019 estase a implantar un novo plan de estudos nas EOI, en virtude do Decreto 81/2018. O plan antigo, do ano 2007, extínguese definitivamente en setembro deste ano 2018. No folleto, ao que se pode acceder picando na imaxe, recóllese información sobre algúns dos cambios máis relevantes.

 

Distribuir contido