Atención no centro en agosto: 10 a 13 h

 

O horario do centro en agosto é de 10 a 13 h, de luns a venres, agás festivos. A atención informativa farase preferiblemente por vía telefónica no nº 881 867 901. A secretaría do centro estará pechada este mes; calquera consulta relativa a trámites administrativos pode dirixirse a secretaria@eoisantiago.org. 

CALENDARIO DE EXAMES SETEMBRO/OUTUBRO 2020 para alumnado oficial e libre

IMPORTANTE: Por motivos de seguridade, o acceso ao centro farase de maneira graduada. Por favor, consulte a aula e o horario de acceso que lle corresponde antes de vir ao centro.

Pode consultar o CALENDARIO DE EXAMES POR IDIOMAS.

Inscrición nas probas de clasificación para o curso 2020-2021: 7-18 de setembro

A inscrición nas probas de clasificación para o curso 2020-2021 será entre o luns 7 e o venres 18 de setembro. As probas de clasificación diagnostican o nivel de acceso aos estudos oficiais, e non certifican un nivel nin garanten unha praza.

Consulte toda a información sobre este modo de acceso, as taxas a pagar e a documentación a presentar aquí.

ADAPTACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS DOS NIVEIS A1, B1.1, B2.1 E C1.1

PREMA no idioma correspondente para consultar as adaptacións das programacións didácticas para os cursos A1, B1.1, B2.1 e C1.1. en cumprimento das Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Devolución de material da biblioteca en préstamo

librosO alumnado que teña material da biblioteca en préstamo pode devolvelo no centro de luns a venres en horario de 9 a 14 h. Na entrada do centro hai habilitada unha caixa para depositar aí o material, sen necesidade de entrar na biblioteca.

No caso do alumnado das seccións:

Distribuir contido