Reserva de praza para admitidos en preinscrición 2019-2020

 

Consulte se foi admitido/a e reserve a súa praza accedendo de novo á aplicación de preinscrición (identificación) no botón da dereita e seguindo as instrucións.

Recorde que a matrícula non sera válida ata que a formalice entregando a documentación na secretaría do centro ou sección.

Importante: se non foi admitido/a, e se aínda quedasen vacantes, a EOI adxudicaraas ata o venres, 11 de outubro de 2019 previo anuncio e publicación do procedemento para a súa adxudicación.

Resultado do sorteo de adxudicación de prazas 17/09

O día 18 de setembro o alumnado poderá consultar na aplicación web se foi admitido. As persoas que obteñan praza deberán confirmar a reserva de praza no grupo adxudicado desde a aplicación web de matrícula e formalizala nos seguintes prazos:

Comezo do ano lectivo 2019/2020

VOLTA ÁS AULAS!!

CONSULTE AQUÍ AS AULAS DE CADA GRUPO

todas as linguas
C1 e C2: desde 20/09
B2: desde 23/09
B1: desde 24/09
A2: desde 25/09
A1: desde 26/09

Pode acontecer que o día de comezo dos diferentes niveis a algún dos grupos non lles coincida con algunha das súas sesións semanais. Neses casos, dito comezo será no seguinte día que lles corresponder segundo o seu horario. 

Probas de clasificación 2019-2020: calendario, convocatoria e resultados

A táboa que se mostra indica as datas e horas das probas de clasificación escritas e orais para o curso 2019-2020. Todo o alumando debe presentarse á proba escrita na data e hora sinalada; para as probas orais, consúltese a convocatoria picando no idioma.  Información completa sobre as probas de clasificación (inscrición, taxas, etc). 

Cursos de linguaxe administrativa galega e CELGA: 1º cuadrimestre

A Resolución do 02 de agosto de 2019 (DOG do 20 de agosto) convoca, con carácter gratuíto, cursos nas EOI de Galicia presenciais e en-liña de linguaxe administrativa galega para funcionarios (LAG) e preparatorios para a obtención do certificado de lingua galega (CELGA). Os cursos realizaranse nos períodos e nas escolas oficiais de idiomas de Galicia que se indican na convocatoria. Prégase ler o texto completo da convocatoria e consultar os requisitos e a documentación requirida.

PRIMEIRO CUADRIMESTRE

Curso
Horario
Días
Aula
Comezo das clases

Linguaxe admva. superior

13:00-15:00 h

Martes, xoves e venres

5

1 de outubro

CELGA 2

11:00-13:00 h

Martes, xoves e venres

5 1 de outubro

 

CELGA 4

11:00-13:00 h

Martes, xoves e venres

9

1 de outubro

CELGA 4

13:00-15:00 h

Martes, xoves e venres

9 1 de outubro


Convocatoria de bolsas e axudas para o curso académico 2019-2020

Poden solicitar estas bolsas os estudantes que estean matriculados no curso 2019/2020 en estudos de idiomas en Escolas Oficiais, incluída a modalidade de distancia.

Prazo de presentación

Do 1 de agosto ao 01 de outubro de 2019, incluído.

Información sobre o novo plan de estudos

Neste ano lectivo 2018-2019 implantouse un novo plan de estudos nas EOI, en virtude do Decreto 81/2018. O plan antigo, do ano 2007, extinguiuse definitivamente en setembro de 2018. No folleto, ao que se pode acceder picando na imaxe, recóllese información sobre algúns dos cambios máis relevantes.

 

Convocatoria de probas CELGA: novembro de 2019

A Consellería vén de convocar oficalmente probas CELGA para novembro deste ano. Mais info.

Distribuir contido