Proba de clasificación

Acceso por proba de clasificación

A proba de clasificación está pensada para o alumnado que se quere matricular por primeira vez nos estudos oficiais da EOI e xa ten coñecementos previos. A proba de clasificación non certifica o nivel de competencia do alumnado, senón que simplemente diagnostica o seu nivel de acceso, e permite comezar os estudos desde un curso adiantado.

Pinche nas seguintes ligazóns para obter mais información sobre este xeito de acceso:

Probas de clasificación 2019-2020: calendario, convocatoria e resultados

A táboa que se mostra indica as datas e horas das probas de clasificación escritas e orais para o curso 2019-2020. Todo o alumando debe presentarse á proba escrita na data e hora sinalada; para as probas orais, consúltese a convocatoria picando no idioma.  Información completa sobre as probas de clasificación (inscrición, taxas, etc). 

Distribuir contido