Proba de clasificación

Probas de clasificación: convocatorias

A inscrición nas probas de clasificación para o curso 2020-2021 será entre o luns 7 e o venres 18 de setembro. As probas de clasificación diagnostican o nivel de acceso aos estudos oficiais, e non certifican un nivel nin garanten unha praza. Consulte aquí o procedemento de inscrición, custo, etc). 

A táboa que se mostra indica as datas e horas das probas de clasificación escritas e orais para o curso 2020-2021. Todo o alumnado inscrito nas probas debe presentarse á proba escrita na data e hora sinalada; para as probas orais, consúltese a convocatoria picando no idioma.  

Acceso por proba de clasificación

A proba de clasificación está pensada para o alumnado que se quere matricular por primeira vez nos estudos oficiais da EOI e xa ten coñecementos previos. A proba de clasificación non certifica o nivel de competencia do alumnado, senón que simplemente diagnostica o seu nivel de acceso, e permite comezar os estudos desde un curso adiantado.

Pinche nas seguintes ligazóns para obter mais información sobre este xeito de acceso:

Distribuir contido