Noia

Sección de Noia

IES Virxe do Mar (código do centro: 15010812)
Avda. Rosalía de Castro, nº 1
15200 Noia
(A Coruña)
Teléfonos 881 866 831

Contacto: eoi.santiago.noia@edu.xunta.gal

Profesorado do departamento de inglés - Noia

Aquí pode consultar os grupos a cargo de cada profesor/a e os seus horarios de titorías, así como información de contacto.

Profesorado do departamento de francés - Noia

 

Aquí pode consultar os grupos a cargo de cada profesor/a e os seus horarios de titorías, así como información de contacto.

Servizo de biblioteca na sección de Noia

Horas de empréstito: luns, mércores, xoves e venres de 16:30 a 17:30.
Lugar:  sala de nais e pais
Requisito:  ser usuario da biblioteca e levar o carnet ou o DNI

Distribuir contido