Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Organigrama

Organigrama da EOI de Santiago de Compostela

 

 EQUIPO DIRECTIVO:

 

 Dirección: Gonzalo Constenla Bergueiro

 Videdirección: Isabel de la Cruz Fernández-Pacheco

 Xefatura de estudos: Teresa Moralejo Gárate

 Secretaría: Xerardo Fdez. Álvarez

 

Xefaturas de sección:

Xefaturas de departamento:

 

 Sección de Negreira: Xabier de Salvador Agra 

 Sección de Noia: Manuel del Río 

 Sección de Ordes: Matilde Cobas García

 Sección de Ribeira:  María Dolores Vélez 

 Sección de Santiago-Sar: Guadalupe Rguez. Suárez

 

 

 Alemán: Alfonso Porta Docal

 Español para estranxeiros: Andrés Temprano Ferreiro

 Francés: Stéphane Moens

 Galego: Esperanza Moreiras Cuñarro

 Inglés: Cristina Rodríguez Rodríguez

 Italiano: Luís Xuncal Pereira

 Portugués: Eduardo Sanches Maragoto

 

 

Distribuir contido