Modos de acceso

Como acceder aos estudos oficiais da EOI

Pódese acceder aos estudos en modalidade oficial das EOI de Galicia de varios xeitos diferentes, segundo se teñan coñecementos previos do idioma de interese ou non.

Se xa cursou anteriormente estudos do seu idioma de interese nas EOI, consulte como acceder aos curso do plan 2018.

Se ten coñecementos previos do idioma poderá acceder a un curso superior aos básicos dalgún dos seguintes xeitos, segundo o procedemento de preinscrición e/oumatícula establecido:

Se non ten coñecementos previos do idioma de interese deberase matricular no curso Básico A1, Básico A1-A2, ou Básico A2 integrado (dependendo do idioma), segundo o procedemento de preinscrición e/ou matrícula establecido.

Distribuir contido