Estudos anteriores na EOI

Pasarelas de acceso con estudos anteriores de EOI

Esta táboa recolle as pasarelas de acceso desde o último curso superado dos anteriores plans de estudos (do ano 1988 e do ano 2007); téñase en conta que non é posible matricularse no curso equivalente ou inferior ao xa cursado: 

 

Estudos superados* Curso ao que accede no plan 2018
Plan 1988 Plan 2007 Alemán Inglés, Francés e Italiano

Galego, Portugués

e Español LE

1º curso Básico 1 Básico A2 Básico A2 ou Básico A1-A2 Básico A2
2º curso

Básico 2

Certificado Nivel Básico (A2)

Intermedio B1.1 Intermedio B1 Intermedio B1
-- Intermedio 1 Intermedio B1.2 Intermedio B2.1 Intermedio B2

3º curso

Ciclo Elemental

Intermedio 2

Certificado de Nivel intermedio (B1)

Intermedio B2 Intermedio B2.2
Avanzado 1 Avanzado C1.1 Avanzado C1.1 Avanzado C1

5º curso

Ciclo Superior

Avanzado 2

Certificado de Nivel Avanzado (B2)

Avanzado C1.2 Avanzado C1.2
-- C1 C2 Avanzado C2 Avanzado C2
*Os mesmos estudos non superados darán acceso ao curso inmediatamente anterior ao indicado na táboa.

 

 

 

 

Distribuir contido