Funcionamento

Como funciona o servizo de préstamo

A EOI de Santiago de Compostela, no seu centro de Vite, conta cunha biblioteca situada na planta baixa, que ofrece servizo de préstamo en sala e préstamo a domicilio. Para facer uso do mesmo cómpre ter o carné da biblioteca, que haberá que renovar anualmente.

Nas seccións de Negreira, Ordes e Ribeira, aínda que non se conta cunha biblioteca ao dispor do alumnado, o profesorado encárgase de tramitar o préstamo na propia aula.

Servizo de biblioteca na sección de Noia

Horas de empréstito: luns de 17:30 a 18:30 e xoves de 16:00 a 17:00 horas
Lugar:  sala de nais e pais
Requisito:  ser usuario da biblioteca e levar o carnet ou o DNI

Distribuir contido