Servizo de biblioteca na sección de Noia

Horas de empréstito: luns, mércores, xoves e venres de 16:30 a 17:30 horas
Lugar:  sala de nais e pais
Requisito:  ser usuario da biblioteca e levar o carnet ou o DNI