Faixa 20 aniversario

Galego

Cursos de linguaxe administrativa galega e CELGA 2021-2022

A Resolución do 02 de agosto de 2021 (DOG do 13 de agosto) convoca, con carácter gratuíto, cursos nas EOI de Galicia en-liña de linguaxe administrativa galega para funcionarios (LAG) e presenciais preparatorios para a obtención do certificado de lingua galega (CELGA). Os cursos realizaranse nos períodos e nas escol as oficiais de idiomas de Galicia que se indican na convocatoria. Prégase ler o texto completo da convocatoria e consultar os requisitos e a documentación requirida.

Distribuir contido