Oferta educativa

Información sobre o novo plan de estudos

Neste ano lectivo 2018-2019 implantouse un novo plan de estudos nas EOI, en virtude do Decreto 81/2018. O plan antigo, do ano 2007, extinguiuse definitivamente en setembro de 2018. No folleto, ao que se pode acceder picando na imaxe, recóllese información sobre algúns dos cambios máis relevantes.

 

Distribuir contido