Información xeral

That's English! información xeral

Logo That's English

Que é That's English!?

That’s English! é un programa de educación a distancia para aprender inglés creado polo Ministerio de Educación. A EOI de Santiago de Compostela é centro de apoio titorial deste programa, ofrecendo a posibilidade de asistir ás titorías e realizar os exames no centro.

IMPORTANTE! As xestións administrativas de matrícula e emisión de certificados realízanse na sede de apoio administrativo, con cita previa, que é a Escola Oficial de Idiomas de A Coruña. Nesta mesma páxina pode facer a súa solicitude de cita previa. 

O curso comeza no nivel de principiante, polo que non se require coñecemento previo de inglés ningún; con todo, o alumno que xa teña coñecementos do idioma poderá acceder directamente ao curso que lle corresponda a través da realización da proba de valoración inicial (Proba VIA), convocada pola EOI de A Coruña ao inicio do curso académico.

Requisitos de acceso

Para acceder a estas ensinanzas é requisito imprescindible ter dezaséis anos cumpridos no ano no que se inicien os estudos. Así mesmo, poderán acceder os maiores de catorce anos se na Educación Secundaria Obligatoria cursan como primeira lingua estranxeira un idioma distinto do inglés.

That's English!: matrícula e proba vía

Para acceder á proba vía (proba de clasificación) prema aquí

Para acceder á matrícula en liña prema aquí

Distribuir contido