AUSENCIA DO PROFESORADO

CURSO 2022-23

PROFESORADO IDIOMA DÍA(S) GRUPOS OBSERVACIÓNS
Eva López

galego

7

todos

 
Isabel Barredo Franco

francés

7 e 9 decembro

todos

 
Pilar Garrido Lema

Inglés

7 e 9 decembro

todos

 
Iago Fernández Perez

ELE

7 e 9 decembro

todos

 
Carmen Maciñeiras

francés

7 e 9 decembro

todos

 
Árabe 

 

grupos de Natalia Ramos/Asmae

todos

 contactar con xefatura de departamento

Ana Cives

Francés

xa temos profesora substituta

todos  as clases empezarán de novo o martes 29 novembro

Sistema de avaliación nas EOI

Novo sistema de availiación

 

Distribuir contido