AUSENCIA DO PROFESORADO

CURSO 2020-21

PROFESOR IDIOMA DÍA(S) GRUPOS OBSERVACIÓNS
 Jesus Puente Conde
Inglés    todos luns 24 
Sonia Rodriguez Lillaz/Lorena Otero Perez Francés 17 xaneiro todos non hai clase ata novo aviso
Marco Velez Frances 20/21 xaneiro todos  
María Vázquez Pousada Inglés 19, 20, 21 xaneiro todos estar atentos a páxina web

 

 

Sistema de avaliación nas EOI

Novo sistema de availiación

 

Biblioteca do centro xa aberta

Esta semana xa se abre a biblioteca. Podedes ver aquí a presentación da biblioteca

Protocolo Covid Curso 2021/22

Curso 21-22-EOI de Dirección EOI A Coruña

Protocolo completo do centro

Protocolo publicado pola Consellería (publicado o 1de setembro)

Distribuir contido