Matrícula cursos de destrezas

Cursos que se ofertan no segundo cuadrimestre

IDIOMA DESTREZAS DURACIÓN  HORARIO DÍAS CANDO
Inglés

Produción oral nivel B1

Produción oral nivel B2

Produción oral nivel B2

Produción oral nivel B2

Produción oral nivel C1

Produción oral nivel C1

60h

60h

60h

60h

60h

60h

11:00-13:00

11:00-13:00

17:30-19:30

17:30-19:30

11:00-13:00

17:00-19:00

MA-XO

LU-ME

LU-ME

MA-XO

MA-XO

MA-XO

2º cuadrimestre

2º cuadrimestre

 2º cuadrimestre

2º cuadrimestre

2º cuadrimestre

2º cuadrimestre

Portugués Produción oral nivel B2 60h

17:30-19:30

16:00-18:00

ME

VE

2º cuadrimestre

Procedemento:

 • Cubrir o documento de matrícula
 • Pagar as taxas. Pódese facer o pago telemático seguindo os pasos amosados nesta ligazón
 • Prazo: desde o 15 de xaneiro ata esgotar prazas. A matrícula farase de xeito presencial na secretaría da EOI A Coruña.
 • Importante: Antes de pagar comprobar na secretaría do centro que hai prazas

As taxas están máis abaixo

 

Estes cursos son cursos moi prácticos cuxo obxectivo é reforza a lingua sen a presión dun exame final. A maoiría son de destrezas orais

Estes son os cursos que se ofertan na EOI A Coruña e as súas seccións:

IDIOMA DESTREZAS DURACIÓN  HORARIO DÍAS CANDO
Alemán Produción oral e escrita e mediación nivel A2 60h

11:00-13

15:30 - 17:30

XO

ME      

Anual

Árabe

Produción nivel oral B1

120h

17:30-19:30

MA-VE

Anual

Chinés

Curso xeral de nivel B1

Curso xeral de cultura chinesa

120h

60h

17:30-19:30

17:30-19:30

LU-ME

MA-XO

Anual

1º  Cuadrimestre

Francés

Curso xeral de nivel básico A1-A2

Produción oral nivel B2

Produción oral e mediación nivel C1

Produción oral e mediación nivel C1

120h

60h

60h

60h

11:00-13:00

17:30-19:30

9:00-11:00

19:30-21:30

LU-ME

ME-VE

MA

MA

Anual

1º cuadrimestre

Anual

Anual

Inglés

Produción oral nivel B1

Produción oral nivel B1

Produción oral nivel B1

Produción oral nivel B2

Produción oral nivel B2

Produción oral nivel B2

Produción oral nivel C1

Produción oral nivel C1

60h

60h

60h

60h

60h

60h

60h

60h

11:00-13:00

15:30-17:30

15:30-17:30

11:00-13:00

17:30-19:30

17:30-19:30

11:00-13:00

17:00-19:00

MA-XO

MA

XO

LU-ME

LU-ME

MA-XO

MA-XO

MA-XO

1º e 2º cuadrimestre

Anual

Anual

1º e 2º cuadrimestre

1º e 2º cuadrimestre

1º e 2º cuadrimestre

1º e 2º cuadrimestre

1º e 2º cuadrimestre

Portugués Produción oral nivel B2 60h

17:30-19:30

16:00-18:00

ME

VE

2º cuadrimestre
SECCIÓN DE ARTEIXO
Inglés

Produción oral nivel B2

Produción oral nivel C1

60h

60h

19:00-21:00

17:00-19:00

ME

ME

Anual
SECCIÓN DE CARBALLO
Francés

Produción oral nivel B1

Produción oral nivel B2

Produción oral nivel C1

60h

60h

60h

9:30-11:30

18:00-20:00

17:00-19:00

MA

LU-ME

VE

Anual

Anual

Anual

Inglés

Produción oral nivel B2

Produción oral nivel B2

Produción oral nivel C1

Produción oral nivel C1

 60h

60h

60h

60h

12:00-14:00

16:00-18:00

12:00-14:00

16:00-18:00

MA

XO

XO

XO

Anual

Anual

Anual

Anual

SECCIÓN DE CULLEREDO
Inglés

Produción oral nivel B1

Produción oral nivel B1

Produción oral nivel B2

Produción oral nivel C1

60h

60h

60h

60h

16:00-18:00

16:00-18:00

16:00-18:00

16:00-18:00

MA

XO

XO

MA

Anual

Anual

Anual

Anual

 


Procedemento:

 • Cubrir o documento de matrícula
 • Pagar as taxas. Pódese facer o pago telemático seguindo os pasos amosados nesta ligazón
 • Prazo: desde o 19 de xuño ata esgotar prazas. A matrícula farase de xeito presencial na secretaría da EOI A Coruña.
 • Importante: Antes de pagar comprobar na secretaría do centro que hai prazas

 


Taxas dos cursos de destrezas

ALUMNADO ANTIGO
   DESGLOSE
  A pagar Docencia Servizos xerais Apertura expediente
Cursos de 60h 103 90 13 0
Cursos de 120h     193 180 13 0
NOVO ALUMNADO
  A pagar Docencia Servizos xerais Apertura expediente
Cursos de 60h 125 90 13 22
Cursos de 120h 215 180 13 22

 


Exencións e descontos:

 • Familias numerosas de categoría especial: exención do 100%.
 • Familias numerosas de categoría xeral: exención do 50% do importe total.
 • Funcionarios en activo dos corpos docentes establecidos na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (BOE do 04/05): exención das taxas de matrícula, unicamente nas materias de nova matriculación
 • As persoas cun grao de minusvalía igual ou superior ao 33%: exención do 100%
 • As vítimas de actos terroristas, así como seus cónxuxes e fillos: exención do 100%
 • As vítimas de violencia de xénero, así como os seus fillos: exención do 100%