Curso 2023/24

Taboleiro de novas e novas destacadas

Novas destacadas da Escola Oficial de Idiomas da Coruña

Máis novidades no Taboleiro de novas

   • CURSO CELGA 4: Prazo de solicitudes para o segundo cuadrimestre  do 13 ao 24 de novembro. Máis información aquí
   • CURSOS EXAM PREP DE THAT'S ENGLISH: Prazo de matrícula para o segundo cuadrimestre do 12 ao 23 de febreiro. Máis información aquí 
   • DATAS DAS PROBAS EXAMES LIBRES. As datas das probas escritas están nesta ligazón                      

VIAXE A LONDRES

 

IMAXE CARTAZ LONDRES

VIAXE A LONDRES

Consultade na seguinte ligazón toda a información da viaxe a Londres

INFORMACIÓN

 

 

 

Matrícula alumnado libre

Requisitos:

Antes de matricularse, teña en conta o seguinte:

 • o alumnado poderá matricularse nos niveis: básico A2, intermedio B1, intermedio B2 e avanzado C1;
 • restricións de idade: é preciso ter cumpridos os 16 anos antes do 31 de decembro do ano en curso (para a 1ª lingua estranxeira cursada na ESO), ou 14 anos para calquera idioma diferente ao que estea a cursar como 1.ª lingua estranxeira na ESO;
 • non é posible obter o certificado dun nivel equivalente a outro xa cursado no anterior plan de estudos de EOI;
 • non é necesario superar o exame de certificación dun nivel inferior para poder presentarse a un de nivel superior;
 • non hai límite de convocatorias en modalidade libre (é posible matricularse cantas veces se queira);
 • non se certifican horas de formación en modalidade libre;
 • o alumnado na modalidade libre debe comprobar se se pode presentar ás probas nas datas establecidas antes de matricularse. Non se devolven as taxas.
 • O alumnado que xa realizou estudos noutra EOI ten que indicalo e solicitar o traslado de expediente.
 • Non se pode estar matriculado por libre e oficial no mesmo curso .

 


Exames que terán lugar na EOI A Coruña

Nivel A2 Nivel B1 Nivel B2 Nivel C1
 • Alemán
 • Árabe
 • Chinés
 • Español Lingua Estranxeira
 • Francés
 • Galego
 • Inglés
 • Italiano
 • Portugués
 • Ruso
 • Xaponés
 • Alemán
 • Árabe
 • Español Lingua Estranxeira
 • Francés
 • Galego
 • Inglés
 • Italiano
 • Portugués
 • Ruso
 • Alemán
 • Español Lingua Estranxeira
 • Francés
 • Galego
 • Inglés
 • Italiano
 • Portugués
 • Alemán
 • Español Lingua Estranxeira
 • Francés
 • Galego
 • Inglés
 • Italiano
 • Portugués

Procedemento

 • Pasos a seguir para todos os niveis agás B2 e C1 de inglés e galego
 1. Ir a seguinte ligazón: https://www.eoidigital.com/eoixuntalibre
 2. Seleccionar a EOI onde se queira realizar a proba.
 3. Presentar a documentación requerida na aplicación onde se inscribiu (https://www.eoidigital.com/eoixuntalibre )
 • Pasos a seguir para os niveis B2 e C1 de galego e inglés
 1. Ir a seguinte ligazón: https://www.eoidigital.com/eoixuntalibre
 2. Debe seleccionar por orde de preferencia os centro en que se van administrar as probas. 
 3. A aplicación asignaralle un número a cada solicitude. Para a asignación de prazas haberá un sorteo o día 22 de outubro ás 12:00.
 4. O día 24 de outubro o alumnado poderá consultar na aplicación onde se inscribiu a escola onde foi admitido.
 5. Presentar a documentación requerida na aplicación onde se inscribiu (https://www.eoidigital.com/eoixuntalibre ) do e 24 ao 31 de outubro ás 14:00h.

NOTA: O pagamento da matrícula libre NON pode ser fraccionado.


Documentación que hai que entregar

 • Documento que xera a aplicación
 • Resgardo de pago. Consultar taxas e como pagar.
 • Copia de DNI, NIE ou pasaporte
 • Alumnado menor de idade: Anexo I
 • Alumnado con diversidade funcional que necesita adaptación do exame: Anexo II

Taxas para as probas libres: Taxas para as pobas libres. Consultar aquí


Datas de matrícula

Preinscrición: do 2 ao 20 de outubro.

Matrícula:

 • Para B2 e C1 de galego e inglés: do 24 ao 31 de outubro as 14:00h
 • Para os demais cursos do 2 ao 20 de outubro ás 12:00h. Pódese entregar documentación ata o 31 de outubro ás 14:00h

Datas das probas escritas. Premer aquí

NOTA: As probas orais poderán ser antes ou despois da proba escrita e publicarase cunha antelación dunha semana.


Guías para as persoas candidatas: Premer aquí

Modelos de probas: Premer aquí


Distribuir contido