Titoriais de ferramentas dixitais para a comunidade educativa

Estes titoriais foron elaborados polo profesorado participante no grupo de traballo de Protección de datos e ferramentas dixitais dentro do Plan de Formación Permanente do Profesorado (PFPP) do curso 2022-23.

Titoriais Moodle        Titoriais Centrosnet