Trámites e información administrativa

persona traballando na secretaría da escola
 
papeleta con calificacións e persoa cun signo de exclamación que simboloza unha queixa ou reclamación
 
folla de inscrición e tres persoas cada unha cun nivel diferente de menos a mais
 
   
 
 
formula de matrícula nun ordenador e grupo de alumnos co profesor explicando no encerado nunha clase
 
formulario de matrícula nun ordenador, señal de prohibido cun estudante facendo un exame e 3 estudantes conversando
 
formulario de matrícula nun ordenador e logo CELGA e Linguaxe admininstrativa
 
 
   
 
 
persoa con bocadillos de pensamento que conteñen signos de interrogación
 
man facendo un pago e grupo de alumnos co profesor explicando no encerado nunha clase
 
grecha simbolizando unha devolución e unha man entrgando cartos a outra manDevolución de taxas
 
 
 
 
 
 
man facendo un pago e estudante facendo un exame
 
persoa saíndo dun grupo

Renuncia a matrícula

tres reloxos marcando horas diferentesCambios de horario
 
título académicos ou diploma e selo para certificar
 
formulario de matrícula nun ordenador e intercambio de arquivos entre dous arquivadores
 
 
     
unha man aberta cun símbolo do euro e un birrete encima