Usuarios rexistrados: Acceso

Publicación de notas e reclamacións xuño 2017

PUBLICACIÓN DE NOTAS E RECLAMACIÓNS XUÑO 2017

 

PUBLICACIÓN

RESULTADOS

IDIOMA

RECLAMACIÓNS A DIRECCIÓN RESOLUCIÓN RECLAMACIÓNS

23

ás 10:00

Galego

26, 27

 

29

26

ás 10:00

Resto dos idiomas

 27, 28

 

30

 

As reclamacións deberán presentarse na secretaría do centro de 9 a 14 horas.

As resolucións recolleranse na secretaría do centro.

 

 

A reclamación a dirección  deberá estar baseada nalgún dos seguintes aspectos (DOG 26 setembro 2008):

 

1.Inadecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación da proba aos establecidos no currículo oficial e na programación didáctica do departamento correspondente.

 

2.Incorrecta aplicación dos procedementos e instrumentos de avaliación e/ou dos criterios de cualificación establecidos para estas probas.