Usuarios rexistrados: Acceso

Publicación de notas e reclamacións setembro 2017

PUBLICACIÓN DE NOTAS E RECLAMACIÓNS SETEMBRO 2017

 

PUBLICACIÓN

RESULTADOS

IDIOMA

RECLAMACIÓNS A DIRECCIÓN RESOLUCIÓN RECLAMACIÓNS

08.09.17

ás 10:00

(Alemán

ás 22:00)

Todos os idiomas e todos os cursos agás:

 • Inglés: Int2
 • Inglés: Ba2
 • Inglés: Av2
 • Portugués:Int2
 • Portugués:AV2
 • Portugués: C1

11 e 12

 

14

11.09.17

ata ás 23:00

 • Inglés Av2
 • Inglés: Int 2
 • Inglés: Ba2
 • Portugués:Int2
 • Portugués:AV2
 • Portugués: C1

 12 e 13

 

14

 

As reclamacións deberán presentarse na secretaría do centro de 9 a 14 horas.

As resolucións recolleranse na secretaría do centro.

 

 

A reclamación a dirección  deberá estar baseada nalgún dos seguintes aspectos (DOG 26 setembro 2008):

 

1.Inadecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación da proba aos establecidos no currículo oficial e na programación didáctica do departamento correspondente.

 

2.Incorrecta aplicación dos procedementos e instrumentos de avaliación e/ou dos criterios de cualificación establecidos para estas probas.