Usuarios rexistrados: Acceso

Publicación de notas e reclamacións xuño 2018

PUBLICACIÓN definitiva DE NOTAS XUÑO 2018.

 

PUBLICACIÓN

RESULTADOS

IDIOMA

RECLAMACIÓNS A DIRECCIÓN RESOLUCIÓN RECLAMACIÓNS

25 de xuño ás 10:00 h

Todos os idiomas e todos os cursos agás:

  • Alemán: C1
  • Chinés: Bas 3
  • Chinés: Int 3
  • Francés: C1

26 e 27 de xuño

 

29 de xuño

(a partir das 10:30h)

27 de xuñoás 10:00 h

  • Alemán: C1
  • Chinés: Bas 3
  • Chinés: Int 3
  • Francés: C1

28 e 29 de xuño

3 de xullo

(a partir das 10:30h)

 

As reclamacións deberán presentarse na secretaría do centro de 9 a 14 horas.

As resolucións recolleranse na secretaría do centro.

 

 

A reclamación a dirección  deberá estar baseada nalgún dos seguintes aspectos (DOG 26 setembro 2008):

 

1.Inadecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación da proba aos establecidos no currículo oficial e na programación didáctica do departamento correspondente.

 

2.Incorrecta aplicación dos procedementos e instrumentos de avaliación e/ou dos criterios de cualificación establecidos para estas probas.