Clases canceladas por ausencia do profesorado

CLASES CANCELADAS

Idioma

Grupos

Días e horas

Observacións

Alemán

B1.2-2

A2-3

28 de febreiro