Decálogo de protección de datos e dereitos de autoría

Estas presentacións foron elaboradas polo profesorado participante no grupo de traballo de Protección de datos e ferramentas dixitais dentro do Plan de Formación Permanente do Profesorado (PFPP) do curso 2022-23.