Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Exames e convocatorias

Calendario de exames That's English! xaneiro - febreiro 2019

CALENDARIO DE EXAMES XANEIRO - FEBREIRO 2019

CE = Comprensión escrita; CO = Comprensión oral; EE = Expresión escrita; EO = Expresión oral

Nos módulos nos que hai dúas datas diferentes para cada proba, o alumnado pode presentarse na data que mellor lle conveña para facer o exame.

No curso académico 2018-2019, o alumnado que non supere as diferentes partes dun exame nunha convocatoria só terá que examinarse das destrezas non superadas nas recuperacións de ditos módulos.

Distribuir contido