Exames e convocatorias

That's English: Calendario de exames

 THAT'S ENGLISH! CALENDARIO DE EXAMES CONVOCATORIA MARZO 2021

Información sobre a avaliación

INSTRUCIÓN POLA QUE SE ESTABLECEN OS NOVOS BAREMOS DE CUALIFICACIÓN PARA AS  PROBAS DOS MÓDULOS NON TERMINAIS DE THAT'S ENGLISH! 

MÓDULOS DO NIVEL BÁSICO A2

As probas estruturaranse en catro partes:

  • comprensión de textos orais
  • produción, coprodución e mediación oral
  • comprensión de textos escritos
  • produción, coprodución e mediación escrita 

A puntuación total da proba será de 40 puntos e cada unha das catro partes en que se estrutura terá un valor de 10 puntos.

Distribuir contido