Faixa 20 aniversario

Cita previa para revisión de probas maio/xuño 2022

 

A revisión de exames farase con cita previa,

segundo as datas publicadas no calendario de exames de cada departamento. 

Se despois da revisión o alumnado estivese disconforme coa cualificación obtida, dispón de tres días hábiles desde o día de publicación das notas para presentar reclamación contra a cualificación. Consulte procedemento na secretaría do centro.