Trámites e xestións: instancias e suxestións

Aquí pode atopar un modelo de instancia xeral para presentar ante a dirección da EOI de Santiago de Compostela. Tamén pode utilizar o formulario normalizado disposto polo Rexistro electrónico da Xunta de Galicia (non é preciso presentalo electrónicamente).

Se quere formular suxestións, queixas ou felicitacións ao centro, pode facelo a través da caixa de suxestións.