Información xeral sobre avaliación

Consulte a información completa sobre a avaliación e características das probas de promoción e certificación dos diferentes cursos e niveis neste documento.

 

Instrumentos de avaliación

Consulta os baremos para a avaliación da expresión escrita, a expresión oral e a mediación para o curso 2021-2022.

 

NIVEL

A1 e A2

NIVEL

B1 (B1.1, B1.2)

NIVEL

B2 (B2.1, B2.2)

NIVEL

C1 (C1.1, C1.2)

NIVEL

C2

 

Calquera modificación destes instrumentos de avaliación anunciarase nesta mesma páxina web.