Cursos de linguaxe administrativa galega e CELGA 2020-2021

A Resolución do 04 de agosto de 2020 (DOG do 12 de agosto; corrección de erros do 21 de agosto) convoca, con carácter gratuíto, cursos nas EOI de Galicia en-liña de linguaxe administrativa galega para funcionarios (LAG) e presenciais preparatorios para a obtención do certificado de lingua galega (CELGA). Os cursos realizaranse nos períodos e nas escolas oficiais de idiomas de Galicia que se indican na convocatoria. Prégase ler o texto completo da convocatoria e consultar os requisitos e a documentación requirida.

 

SEGUNDO CUADRIMESTRE (febreiro-maio)

Curso
Modalidade/Horario
Días
Aula
Comezo das clases 

Linguaxe admva. SUPERIOR

En liña

 

 

7 de marzo 

CELGA 4

11:00-13:30 h

Martes e venres

5

5 de febreiro 2021

CELGA 4

16:00-17:30 h

Luns, mércores e xoves

5 10 de febreiro 2021


Prazo e lugar de presentación de solicitudes:

As solicitudes fanse mediante a plicación web www.eoidigital.com/preinslinguagalega.

Para os cursos do 2º cuadrimestre (febreiro-maio) a aplicación estará aberta do 5 ao 15 de xaneiro de 2021 (poderase consultar a adxudicación o 19 de xaneiro na mesma aplicación). As persoas adxudicadas deberán enviar a documentación de inscrición ata o 22 de xaneiro, incluído, ao enderezo secretaria@eoisantiago.org.

INFORMACIÓN IMPORTANTE! A falsidade ou a ocultación de datos esenciais para a selección das persoas aspirantes dará lugar á exclusión automática do curso solicitado. As dúbidas, as dificultades técnicas e mais as solicitudes de información serán atendidas a través do correo electrónico asesoria.eoi@edu.xunta.gal e do teléfono 981 546 511. realización do curso preparatorio CELGA non dará dereito a ningún tipo de certificación, por tratarse dun curso preparatorio para as probas conducentes á obtención dos certificados de lingua galega, expedidos pola Secretaría Xeral de Política Lingüística.