Cursos de linguaxe administrativa galega e CELGA 2021-2022

A Resolución do 02 de agosto de 2021 (DOG do 13 de agosto) convoca, con carácter gratuíto, cursos nas EOI de Galicia en-liña de linguaxe administrativa galega para funcionarios (LAG) e presenciais preparatorios para a obtención do certificado de lingua galega (CELGA). Os cursos realizaranse nos períodos e nas escol as oficiais de idiomas de Galicia que se indican na convocatoria. Prégase ler o texto completo da convocatoria e consultar os requisitos e a documentación requirida.

 

PRIMEIRO CUADRIMESTRE (setembro-xaneiro)

Curso
Modalidade/Horario
Días
Aula
Comezo das clases 

Linguaxe admva. MEDIA

En liña

 

 

 25 outubro-16 xaneiro

CELGA 4

11:00-13:30 h

Martes e venres

 5

28 de setembro 

CELGA 4

16:00-17:30 h

Luns, mércores e xoves

 27 de setembro

 

 

SEGUNDO CUADRIMESTRE (febreiro-maio)

Curso
Modalidade/Horario
Días
Aula
Comezo das clases 

Linguaxe admva. SUPERIOR

En liña

 

 

21 febreiro 2022

CELGA 4

11:00-13:30 h

Martes e venres

5

22 febreiro 2022 

CELGA 4

16:00-17:30 h

Luns, mércores e xoves

21 febreiro 2022 

 

Prazo e lugar de presentación de solicitudes:

As solicitudes fanse mediante aplicación web www.eoidigital.com/preinslinguagalega

O prazo para a presentación das solicitudes abranguerá desde o día 1 ata o 10 de setembro de 2021, para os cursos do primeiro cuadrimestre (outubro-xaneiro), e desde o 4 ata o 14 de xaneiro de 2022, para os cursos do segundo cuadrimestre (febreiro-maio).

O día 14 de setembro o alumnado poderá consultar na aplicación web se foi admitido na adxudicación das prazas nos cursos do primeiro cuadrimestre. Para a adxudicación das prazas nos cursos do segundo cuatrimestre, o día 18 de xaneiro o alumnado poderá consultar na aplicación web se foi admitido.

Unha vez rematado o proceso de asignación de prazas, o alumnado seleccionado deberá entrar de novo na aplicación para presentar a documentación que se especifica nos puntos sétimo e décimo primeiro da resolución.

O prazo para a presentación desta documentación será ata o día 17 de setembro de 2021 para os cursos do primeiro cuadrimestre, e ata o 21 de xaneiro de 2022 para os cursos do segundo cuadrimestre.

INFORMACIÓN IMPORTANTE! A falsidade ou a ocultación de datos esenciais para a selección das persoas aspirantes dará lugar á exclusión automática do curso solicitado. A realización do curso preparatorio CELGA non dará dereito a ningún tipo de certificación, por tratarse dun curso preparatorio para as probas conducentes á obtención dos certificados de lingua galega, expedidos pola Secretaría Xeral de Política Lingüística.