Cursos de linguaxe administrativa galega e CELGA: 2º cuadrimestre

A Resolución do 02 de agosto de 2018 (DOG do 14 de agosto) convoca, con carácter gratuíto, cursos nas EOI de Galicia presenciais e en-liña de linguaxe administrativa galega para funcionarios (LAG) e preparatorios para a obtención do certificado de lingua galega (CELGA). Os cursos realizaranse nos períodos e nas escolas oficiais de idiomas de Galicia que se indican na convocatoria. Prégase ler o texto completo da convocatoria e consultar os requisitos e a documentación requirida.

SEGUNDO CUADRIMESTRE

Inscrición rematada, pode consultar as listaxes provisionais de admitidos picando no grupo correspondente (entrega de documentación de admitidos/as: 16-18 de xaneiro)

Curso
Horario
Días
Comezo das clases

Linguaxe admva. superior

11:00-13:00 h

Martes e venres

22 xaneiro 2019

Linguaxe admva. superior

13:00-15:00 h

Martes e venres

22 xaneiro 2019

CELGA 4

11:00-13:00 h

Martes e venres

29 xaneiro 2019

CELGA 4

13:00-15:00 h

Martes e venres

29 xaneiro 2019


Prazo e lugar de presentación de solicitudes:

Para os cursos do 2º cuadrimestre (febrerio-maio): solicitude de praza do 2 ao 11 de xaneiro en www.eoidigital.com/preinslinguagalega; sorteo de adxudicación o 14 de xaneiro (o día 15 de xaneiro poderase consultar na web de inscrición se foi admitido/a); inscrición e entrega de documentación dos solicitantes admitidos: do 16 ao 18 de xaneiro na secretaria da EOI.

INFORMACIÓN IMPORTANTE! A falsidade ou a ocultación de datos esenciais para a selección das persoas aspirantes dará lugar á exclusión automática do curso solicitado. As dúbidas, as dificultades técnicas e mais as solicitudes de información serán atendidas a través do correo electrónico asesoria.eoi@edu.xunta.gal e do teléfono 981 546 511. realización do curso preparatorio CELGA non dará dereito a ningún tipo de certificación, por tratarse dun curso preparatorio para as probas conducentes á obtención dos certificados de lingua galega, expedidos pola Secretaría Xeral de Política Lingüística.