Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Cursos de linguaxe administrativa galega e CELGA 2017-2018

 

A Resolución do 03 de agosto de 2017 (DOG do 17 de agosto) convoca, con carácter gratuíto, cursos nas EOI de Galicia presenciais e en-liña de linguaxe administrativa galega para funcionarios (LAG) e preparatorios para a obtención do certificado de lingua galega (CELGA). Os cursos realizaranse nos períodos e nas escolas oficiais de idiomas de Galicia que se indican na convocatoria. Prégase ler o texto completo da convocatoria e consultar os requisitos e a documentación requirida.

 

SEGUNDO CUADRIMESTRE

Curso
Horario
Días
Aula
Comezo das clases

CELGA 2

11:00-13:00 h

Martes e venres

9

Venres, 2 de febreiro 2018

CELGA 3

11:00-13:00 h

Martes e venres

14

Venres, 2 de febreiro 2018

CELGA 3

13:00-15:00 h

Martes e venres

14

Venres, 2 de febreiro 2018

CELGA 4

09:00-12:00 h

luns e mércores

4 Luns, 5 de febreiro 2018


Prazo e lugar de presentación de solicitudes: para os cursos do 2º cuadrimestre (febreio-maio): solicitude de praza do 2 ao 11 de xaneiro en www.eoidigital.com/preinslinguagalega2c; sorteo de adxudicación o 15 de xaneiro (o día 16 de xaneiro poderase consultar na web de inscrición se foi admitido/a); inscrición e entrega de documentación dos solicitantes admitidos: do 16 ao 19 de xaneiro na EOI.

INFORMACIÓN IMPORTANTE! A falsidade ou a ocultación de datos esenciais para a selección das persoas aspirantes dará lugar á exclusión automática do curso solicitado. As dúbidas, as dificultades técnicas e mais as solicitudes de información serán atendidas a través do correo electrónico asesoria.eoi@edu.xunta.gal e do teléfono 981 546 511. realización do curso preparatorio CELGA non dará dereito a ningún tipo de certificación, por tratarse dun curso preparatorio para as probas conducentes á obtención dos certificados de lingua galega, expedidos pola Secretaría Xeral de Política Lingüística.