Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Cursos de linguaxe administrativa galega e CELGA 2018-2019

 

A Resolución do 02 de agosto de 2018 (DOG do 14 de agosto) convoca, con carácter gratuíto, cursos nas EOI de Galicia presenciais e en-liña de linguaxe administrativa galega para funcionarios (LAG) e preparatorios para a obtención do certificado de lingua galega (CELGA). Os cursos realizaranse nos períodos e nas escolas oficiais de idiomas de Galicia que se indican na convocatoria. Prégase ler o texto completo da convocatoria e consultar os requisitos e a documentación requirida.

 

PRIMEIRO CUADRIMESTRE

Curso
Horario
Días
Aula
Comezo das clases

CELGA 3

11:00-13:00 h

Martes e venres

13

21 de setembro 2018

CELGA 4

11:00-13:00 h

Martes e venres

14

21 de setembro 2018

CELGA 4

13:00-15:00 h

Martes e venres

14 21 de setembro 2018

SEGUNDO CUADRIMESTRE

Curso
Horario
Días
Aula
Comezo das clases

Linguaxe administrativa superior

11:00-13:00 h

Martes e venres

anunciarase

febreiro 2019

Linguaxe administrativa superior

13:00-15:00 h

Martes e venres

anunciarase

febreiro 2019

CELGA 4

11:00-13:00 h

Martes e venres

anunciarase

febreiro 2019

CELGA 4

13:00-15:00 h

Martes e venres

anunciarase febreiro 2019


Prazo e lugar de presentación de solicitudes:

Para os cursos do 1º cuadrimestre (setembro-xaneiro): solicitude de praza do 3 ao 12 de setembro en www.eoidigital.com/preinslinguagalega; sorteo de adxudicación o 14 de setembro (o día 15 de setembro poderase consultar na web de inscrición se foi admitido/a); inscrición e entrega de documentación dos solicitantes admitidos: do 17 ao 19 de setembro na secretaria da EOI.

Para os cursos do 2º cuadrimestre (febrerio-maio): solicitude de praza do 2 ao 11 de xaneiro en www.eoidigital.com/preinslinguagalega; sorteo de adxudicación o 14 de xaneiro (o día 15 de xaneiro poderase consultar na web de inscrición se foi admitido/a); inscrición e entrega de documentación dos solicitantes admitidos: do 16 ao 18 de xaneiro na secretaria da EOI.

INFORMACIÓN IMPORTANTE! A falsidade ou a ocultación de datos esenciais para a selección das persoas aspirantes dará lugar á exclusión automática do curso solicitado. As dúbidas, as dificultades técnicas e mais as solicitudes de información serán atendidas a través do correo electrónico asesoria.eoi@edu.xunta.gal e do teléfono 981 546 511. realización do curso preparatorio CELGA non dará dereito a ningún tipo de certificación, por tratarse dun curso preparatorio para as probas conducentes á obtención dos certificados de lingua galega, expedidos pola Secretaría Xeral de Política Lingüística.