Cursos de linguaxe administrativa galega e CELGA: 1º cuadrimestre

A Resolución do 02 de agosto de 2019 (DOG do 20 de agosto) convoca, con carácter gratuíto, cursos nas EOI de Galicia presenciais e en-liña de linguaxe administrativa galega para funcionarios (LAG) e preparatorios para a obtención do certificado de lingua galega (CELGA). Os cursos realizaranse nos períodos e nas escolas oficiais de idiomas de Galicia que se indican na convocatoria. Prégase ler o texto completo da convocatoria e consultar os requisitos e a documentación requirida.

PRIMEIRO CUADRIMESTRE

Curso
Horario
Días
Aula
Comezo das clases

Linguaxe admva. superior

13:00-15:00 h

Martes, xoves e venres

5

1 de outubro

CELGA 2

11:00-13:00 h

Martes, xoves e venres

5 1 de outubro

 

CELGA 4

11:00-13:00 h

Martes, xoves e venres

9

1 de outubro

CELGA 4

13:00-15:00 h

Martes, xoves e venres

9 1 de outubro


Prazo e lugar de presentación de solicitudes:

Para os cursos do 1º cuadrimestre (outubro-xaneiro): solicitude de praza do 2 ao 11 de setembro en www.eoidigital.com/preinslinguagalega; sorteo de adxudicación o 13 de setembro (o día 14 de setembro poderase consultar na web de inscrición se foi admitido/a); inscrición e entrega de documentación dos solicitantes admitidos: do 16 ao 18 de setembro na secretaria da EOI.

INFORMACIÓN IMPORTANTE! A falsidade ou a ocultación de datos esenciais para a selección das persoas aspirantes dará lugar á exclusión automática do curso solicitado. As dúbidas, as dificultades técnicas e mais as solicitudes de información serán atendidas a través do correo electrónico asesoria.eoi@edu.xunta.gal e do teléfono 981 546 511. realización do curso preparatorio CELGA non dará dereito a ningún tipo de certificación, por tratarse dun curso preparatorio para as probas conducentes á obtención dos certificados de lingua galega, expedidos pola Secretaría Xeral de Política Lingüística.