Oferta horaria 2019-2020

Aquí pode consultar a oferta horaria para este curso. Teña en conta que:

  1. Os horarios que se mostran teñen carácter orientativo e provisional e están suxeitos a posibles modificacións en función das necesidades organizativas da EOI.

  2. Segundo a normativa que organiza a matrícula, a posta en marcha dun grupo dependerá do número mínimo de persoas que o xustifique (Circular 3/2019, punto 13.2)
  3. As datas de realización das probas parciais de progreso e finais de xuño e setembro poderán ser en días e horas diferentes aos horarios ordinarios das clases do curso no que se matricula.

  4. Na convocatoria de setembro poderán coincidir as probas de distintos idiomas na mesma data e hora.