GRUPOS E AULAS 2023-2024

PREMA NO IDIOMA CORRESPONDENTE PARA CONSULTAR A AULA DO SEU GRUPO

Teña en conta que:

  1. Os horarios que se mostran teñen carácter orientativo e provisional e están suxeitos a posibles modificacións en función das necesidades organizativas da EOI.

  2. Segundo a normativa que organiza a matrícula, a posta en marcha dun grupo dependerá do número mínimo de persoas que o xustifique (Resolución 16 de maio de 2023, punto 13.2)
  3. As datas de realización das probas finais da convocatoria ordinaria e extraordinaria poderán ser en días e horas diferentes aos horarios ordinarios das clases do curso no que se matricula.

  4. Na convocatoria extraordinaria poderán coincidir as probas de distintos idiomas na mesma data e hora.