Matrícula oficial: calendario (curso 2021-2022)

Aquí pode consultar os prazos de preinscrición, adxudicación de prazas, e matrícula oficial.

Recorde que a matrícula só será válida cando a secretaría do centro teña recibido e validado a documentación de matrícula. 

Se ten dúbidas sobre o procedemento de preinscrición e matrícula pode consultar a información xeral de matrícula

Alumnado oficial da EOI de Santiago de Compostela do curso 2020-2021 que continúa estudos no mesmo idioma
Matrícula (non precisa preinscrición)                                        
Alumnado de todos os idiomas APTO en XUÑO

finalizada

Alumnado de todos os idiomas APTO ou NON APTO en SETEMBRO

finalizada
 
Resto do alumnado (novo acceso, acceso por traslado, proba de clasificación)
Preinscrición 
Todos os idiomas 

finalizada

Inglés procedente de proba de clasificación 2021

22-26 de setembro (adxudicación: 28  setembro)

Matrícula (para prazas adxudicadas no sorteo)
Alemán, Español para estranxeiros, Francés, Galego, Italiano e Portugués (sorteo: 18 de setembro) 18-27 de setembro
Inglés procedente de preinscrición (sorteo: 18 de setembro)
18-27 de setembro
Inglés procedente de proba de clasificación e non admitidos na preinscrición 28-30 de setembro

Se despois destas datas aínda quedaren vacantes, a EOI poderá adxudicalas con posterioridade ao peche da matrícula extraordinaria.