Matrícula oficial: calendario (curso 2018-2019)

Aquí pode consultar os prazos de preinscrición, adxudicación de prazas, e matrícula oficial.

O alumnado de novo acceso debe preincribirse primeiro e logo matricularse. Se ten coñecementos previos e non os pode acreditar pode optar por facer unha proba de clasificación: consulte aquí o calendario das probas e os prazos para se inscribir nelas. 

Se ten dúbidas pode consultar a información xeral de matrícula

Alumnado oficial da EOI de Santiago de Compostela do curso 2018-2019 que continúa estudos no mesmo idioma
Matrícula (non precisa preinscrición)                                        
Apto en xuño

Do 2 ao 10 de xullo; tamén do 3 ao 10 de setembro 

Apto/Non Apto en setembro Do 10 ao 14 de setembro
  
Resto do alumnado (novo acceso, acceso por traslado, proba de clasificación)
Preinscrición 
Todos os cursos Do 3 oao 16 de setembro
Matrícula (para prazas adxudicadas o 18 de setembro) (calendario actualizado)
Dïas establecidos para a entrega de documentación no centro, unha vez reservada a praza. O horario de atención corresponde á EOI en Santiago; para os horarios de atención nas seccións dependentes de Negreira, Noia, Ordes e Ribeira, consulte directamente con elas.
cursos do nivel Intermedio B2 18 e 19 de setembro de 9 a 14 h e de 16:30 a 18:30 h
cursos do nivel Intermedio B1 20 e 21 de setembro de 9 a 14 h e de 16:30 a 18:30 h (venres 21 só de 9 a 14 h)
cursos do nivel Avanzado C1, Básico A1, e Básico A2 24 e 25 de setembro de 9 a 14 h e de 16:30 a 18:30 h
cursos do nivel Avanzado C2, Básico A1, e Básico A2 26 de setembro de 9 a 14 h e de 16:30 a 18:30 h

Se despois destas datas aínda quedaren vacantes, a EOI adxudicaraas ata o 11 de outubro de 2018 previo anuncio e publicación do procedemento para a súa adxudicación.