Matrícula oficial: calendario (curso 2019-2020)

Aquí pode consultar os prazos de preinscrición, adxudicación de prazas, e matrícula oficial.

O alumnado de novo acceso debe preincribirse primeiro e logo matricularse. Se ten coñecementos previos e non os pode acreditar pode optar por facer unha proba de clasificación: consulte aquí o calendario das probas e os prazos para se inscribir nelas. 

Se ten dúbidas pode consultar a información xeral de matrícula

Alumnado oficial da EOI de Santiago de Compostela do curso 2018-2019 que continúa estudos no mesmo idioma
Matrícula (non precisa preinscrición)                                        
Apto en xuño

Do 1 ao 9 de xullo; tamén do 2 ao 9 de setembro 

Apto/Non Apto en setembro Do 9 ao 13 de setembro
  
Resto do alumnado (novo acceso, acceso por traslado, proba de clasificación)
Preinscrición 
Todos os cursos

Do 2 ao 16 de setembro

Matrícula (para prazas adxudicadas no sorteo do 17 de setembro)
Dïas establecidos para a entrega de documentación no centro, unha vez reservada a praza. O horario de atención corresponde á EOI en Santiago; para os horarios de atención nas seccións dependentes de Negreira, Noia, Ordes e Ribeira, consulte directamente con elas.
cursos C1, C1.1, C1.2 e C2 de todos os idiomas  18 e 19 de setembro de 9 a 14 h e de 16:30 a 18:30 h
cursos B1, B1.1, B1.2, B2, B2.1 e B2.2 de todos os idiomas  20 (só pola mañá), 23 e 24 de setembro de 9 a 14 h e de 16:30 a 18:30 h 
cursos A1, A2, e A1-A2 de todos os idiomas  25 e 26 de setembro de 9 a 14 h e de 16:30 a 18:30 h

Se despois destas datas aínda quedaren vacantes, a EOI adxudicaraas ata o venres, 11 de outubro de 2019 previo anuncio e publicación do procedemento para a súa adxudicación.