Información

Instruccións para o desenvolvemento do 3º Trimestre

Xa están dispoñibles  as  Instrucións do 27 de abril da Consellería para o desenvolvemento do terceiro trimestre

 

 

A Consellería ven de publicar as instrucións definitivas de como se desenvolverá o terceiro trimestre do curso. Nelas podedes ler información relativa ao calendario escolar, adaptación da actividade, titoría, currículo e adapatación das programacións e avaliación e promoción, entre outras.

LISTADO LIBROS TEXTO PARA INFANTIL E PRIMARIA

Para ver a lista de libros  prema nos seguintes enlaces:

 

LIBROS ED. INFANTIL                                          LIBROS ED. PRIMARIA

 

OS LIBROS DE 3º DE PRIMARIA NON MERCAR DE MOMENTO PORQUE ESTAMOS A ESPERA DA RESPOSTA DA CONSELLERÍA PARA CAMBIALOS.

Solicitude de Matrícula 2015-2016

SOLICITUDE DE ADMISIÓN CURSO 2015/16

Prazo de admisión: do 2 ó 23 de marzo (ámbolos dous incluidos)

Modelo de solicitude: anexo II (dispoñible en tódalas escolas do CRA, na web do CRA e na páxina da consellería

de educación: www.edu.xunta.es (no apartado de familias).

Documentación a entregar coa solicitude:

--Fotocopia do libro de familia onde apareza o nacemento ou fotocopia do DNI do neno/a.

Lugar de presentación: na sede do CRA de Narón en San Xiao de Narón en horario de atención do equipo directivo

que figura en tódolos taboleiros das escolas e na páxina web do CRA: www.edu.xunta.gal/centros/cranaron.

Normativa que rixe este proceso: Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para admisión de  alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos (DOG do 15 de marzo de 2013)

 

CADA SOLICITANTE PRESENTARÁ UNHA ÚNICA SOLICITUDE NA DIRECCIÓN DO COLEXIO QUE SOLICITA EN 1º LUGAR.

--Pódense poñer ata 6 colexios por orden de preferencia.

--No caso de presentar máis dunha solicitude en distintos centros serán todas invalidadas.

--As solicitudes fora de prazo mandaranse á comisión de escolarización.

--Se o alumno/a non obtivese praza no centro solicitado en 1º lugar, remitirase a solicitude á comisión

de escolarización.

PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DOS CRITERIOS BAREMADOS (necesaria só na escola

de Domirón):

--Fotocopia completa do libro de familia.

--Certificado de empadroamento municipal no que figuren todos os membros da unidade familiar que conviven

no domicilio.

--Fotocopia da  declaración da renda dos pais (ano 2013), onde figuren as casiñas 366 e 374. Estas cantidades

terán que sumarse para a puntuación.

--Fotocopia do carné de familia numerosa de ser o caso.

--Fotocopia dos DNI dos pais ou titores legales.

--Certificado de minusvalía de ser o caso.

--Anexo II cuberto  e coa puntuación cuberta.

PARA VER A ZONA DE INFLUENCIA DA ESCOLA DE DOMIRÓN, PREMA AQUÍ

 

MÁIS INFORMACIÓN:

TLF. DIRECCIÓN 626.42.20.80 (9 a 14 horas)

CORREO ELECTRÓNICO: cra.naron@edu.xunta.es

Documentos para descargar:

Orde 12 marzo 2013, proceso de admisión.

Instruccións Dirección Xeral Proceso Admisión 2015-16.

Modificación Instruccións Dirección Xeral Proceso de Admisión 2015-16.

Instruccións Xefe Territorial Escolarización 2015-16.

Anexo II Solicitude de Admisión.

 

Distribuir contido