Organigrama, Consello escolar, Profesorado, Equipo Directivo

Constitución do Novo Consello Escolar

Tras as votacións do pasado 27 de novembro do 2018 para a renovación parcial do Consello Escolar, según lexislación vixente para dito proceso o Consello Escolar do CRA de Narón queda como se detalla a continuación:

Presidenta: Susana García Martínez

Xefa de Estudos: Mª Katia Sánchez Alonso

Secretario: César Viñas Piñeiro.

Representates do profesorado:

Mª Cristina Fernández González (2018-2022)

Mª Carmen Rodríguez Veiga (2018-2022)

Inara López Vidal  (2016-2020)

Mª Nieves Agudín Serrano  (2016-2020)

Mª Carmen Míguez Camiña  (2016-2020)

Representantes de nais e país:

Ruth Mª Martínez Casteleiro (2016-2020)

Raquel Pita Ledesma (2018-2022)

Alberto Victoria Martínez (2018-2022)

Mª Beatriz Varela Rodríguez (2016-2020)

Representante da ANPA:

Aurora Lage Menéndez (2018)

Representante do Concello:

Mar Gómez Casal

Representante do persoal non docente:

Hortensia Lamas Castro (2018)

Eleccións ao Consello Escolar

COMUNICADO DA XUNTA ELECTORAL

CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS Ó CONSELLO ESCOLAR

 

A Xunta electoral do CRA de Narón convoca as eleccións para a renovación parcial do Consello Escolar aos pais, nais e representantes legais dos alumnos/as así coma ao profesorado deste centro. Nesta renovación parcial terán que resultar elexidos un representantes de pais/nais , un de persoal de administración e servizos e dous  de mestres/as.

A data de celebración das votacións será o 27 de novembro de 2018, pasando a furna por cada unha das escolas, nas que tamén estarán as papeletas á súa disposición, co seguinte horario:
Val...................  9 a 9:45

Sedes ................12:30 a 13

Domirón............13.15 a 14

Sede- San Xiao..16:30 a 17:30

 

As candidaturas de pais/nais son as seguintes:

   

    ANA BLANCO MONTERO ( O VAL )

    SARA GARCÍA RODRÍGUEZ  ( SEDES )

    RAQUEL PITA LEDESMA  ( O VAL )

    MARGARITA RODRÍGUEZ PAZ  ( DOMIRÓN )

    MARÍA  JESSICA SIXTO VIVERO ( DOMIRÓN)

    ALBERTO VICTORIA MARTÍNEZ   (DOMIRÓN)

 

O equipo directivo   anima a todos os pais, nais e titores legais do alumnado a que participen na votación do próximo MARTES , como unha forma máis de colaboración na organización do Centro, a fin de conseguir a máxima representatividade posible de pais e nais no Consello Escolar.

Renovación Parcial do Consello Escolar do CRA de Narón

 

SORTEO DA XUNTA ELECTORAL.

Efectuado o sorteo da Xunta Electoral o día 30 de outubro do 2018, as 12:00 horas na Sede do CRA de Narón, os resultados da mesma son os seguintes:

Responsables legais:

Titular: Luis Alberto López Puente.

Suplente: Ismael Cortizas Leira

Profesorado:

Titular: Mª Olga Blanco Pena

Suplente: Mª Macarena Espiñeira Filgueiras

Persoal Laboral:

Titular: Lorena Mª García Pazos

Suplente: Mª Angélica Ferreiro Álvarez.

Quedando todas citadas o día 6 de Novembro as 16:00 horas na propia sede do CRA de Narón, sita en San Xiao, para a Constitución da Xunta Electoral.

 

CONSTITUCIÓN DA XUNTA ELECTORAL

 

De conformidade co establecido na Resolución do 25 de setembro de 2018 da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (DOG do 8 de outubro de 2018), realizarase proximamente neste Centro a renovación do CONSELLO ESCOLAR que é o instrumento de participación na vida escolar de todos os sectores educativos do Colexio.

 

A organización e a supervisión do procedemento de elección dos novos membros do Consello Escolar estará a cargo da Xunta Electoral que se constituirá ao efecto, e integrada por:

 

- O Director ou directora do Centro.

 

- Un profesor ou profesora.

 

- Un pai ou nai ou titor legal.

 

- Un representante do persoal de administración e servizos

 

Os tres últimos serán designados por sorteo segundo establece o artigo 30 do Decreto 92/1988, do 28 de abril, redactado conforme ao establecido na disposición adicional primeira do Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto). Dito sorteo, que será público e no que se preverá a designación de membros suplentes, celebrarase neste Centro o próximo día 30, martes, ás 12'00 horas.

 

Aqueles membros da comunidade educativa que desexen presentar as súa candidatura para formar parte do novo Consello Escolar deberán seguir as instruccións que figurarán nas distintas convocatorias que proximamente se farán públicas pola Xunta Electoral do Centro.

 

Narón, 29 de outubro de 2018.

 

Organigrama do CRA 2018-2019

 

Equipo Directivo

 

Directora: Susana García Martínez

 

Xefa de Estudos: María Katia Sánchez Alonso.

 

Secretaria: César Viñas Piñeiro

 

Consello Escolar

 

Presidente: Susana García Martínez.

 

Xefa de Estudos: Mª Katia Sánchez Alonso.

 

Secretario: César Viñas Piñeiro

 

Representantes do profesorado: Julia Rodríguez Márquez,  Olga Blanco Pena; Inara López Vidal, María Nieves Agudín Serrano e María Carmen Míguez Camiña.

 

Representantes de pais e nais:   Ruth María Martínez Casteleiro, Mª Beatriz Varela Rodríguez e Ana María Blanco Montero.

 

Representante da AMPA: Blanca Rodríguez Rodríguez.

 

Representante do Concello: Mar Gómez Casal.

 

Representante do persoal non docente: sen representación.

 

 

Comisión de Coordinación Pedagóxica.

 

Susana García Martínez, directora; Mª Katia Sánchez Alonso, xefa de estudos; Lidia López Sandomingo, coordinadora de EI; Mª Rosario Castañal Carballo, coordinadora de Educación Primaria; Inara López Vidal, coordinador do equipo de Dinamización de Lingua Galega;  Susana García Martínez, orientadora,  Manuela Piñeiro Pita, mestra de PT; e Mª Macarena Espiñeira Filgueiras, mestra AL.

 

Adscrición, coordinadores, equipos e comisións do profesorado:

 

Domirón 4º Infantil: María Cristina Fernández González

 

Domirón 5º Infantil: Margarita Hermida Montero

 

Domirón 6º Infantil: Julia Rodríguez Márquez

 

Apoio Itinerante 1 (Val-Sedes): Lidia López Sandomingo

 

Val 4º Infantil: María Nieves Agudín Serrano

 

Val 5º Infantil: María Carmen Míguez Camiña

 

Val 6º Infantil: Lucía López Naveiro

 

 Sedes Infantil: Mª Katia Sánchez Alonso

 

Apoio Itinerante2 (Domirón-Val): Inara López Vidal

 

Val 1º Primaria:  Ana Graña Piñeiro

 

Val 2º Primaria: Paula Fojo Lamas

 

Val 3º Primaria:  Mª Rosario Castañal Carballo

 

Val 4º Primaria: Xosé Manuel Suárez Martínez

 

Educación Musical: María Olga Blanco Pena

 

Lingua Extranxeira Inglés: María Carmen Rodríguez Veiga

 

Educación Física: César Viñas Piñeiro

 

Orientadora: Susana García Martínez

 

Pedagoxia Terapéutica: Manuela Piñeiro Pita

 

Audición e Linguaxe: Mª Macarena Espiñeira Filgueiras

 

Relixión 1 (compartida CEIP Maciñeira): Josefina Pérez Rivas

 

Relixión 2 (compartida CPI A Xunqueira): María Isabel López Rocha

 

Coidadora Domirón:

 

Coidadora Val: Hortensia Lamas Castro

 

Intérprete en linguaxe de signos:Lorena  Mª García Pazos.

 

 

 

COORDINADORES:

 

Coordinadora Infantil: Lidia López Sandomingo

 

Coordinadora Primaria: María Rosario Castañal Carballo

 

Coordinadora Dinamización e Normalización Lingüística: Inara López Vidal

 

Coordinadora Actividades Extraescolares e Complementarias: María Olga Blanco Pena

 

Coordinadora Proxecto Lector: Paula Fojo Lamas

 

Coordinador TICs:  César Viñas Piñeiro

 

EQUIPOS DOCENTES:

 

INFANTIL: María Cristina Fernández González, Julia Rodríguez Márquez; Margarita Hermida Montero, María Nieves Agudín Serrano, María Carmen Míguez Camiña, Lucía López Naveiro, María Katia Sánchez Alonso, Inara López Vidal e María Macarena Espiñeira Filgueiras.

  

PRIMARIA: Ana Graña Piñeiro, Paula Fojo Lamas, Xose Manuel Suárez Martínez, María Carmen Rodríguez Veiga, María Olga Blanco Pena, Manuela Piñeiro Pita e César Viñas Piñeiro

 

 

DINAMIZACIÓN E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA: Paula Fojo Lamas, María Cristina Fernández González, Xose Manuel Suárez Martínez, Julia Rodríguez Márquez, María Rosario Castañal Carballo, María Katia Sánchez Alonso e María Olga Blanco Pena

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS: María Rosario Castañal Carballo, María Nieves Agudín Serrano, María Carmen Míguez Camiña, Lidia López Sandomingo e Lucía López Naveiro.

 

 

PROXECTO LECTOR:  María Nieves Agudín Serrano, Lidia López Sandomingo, Lucía López Sandomingo, María Carmen Rodríguez Veiga e Manuela Piñeiro Pita.

 

TICs: María Cristina Fernández González, María Katia Sánchez Alonso, Ana Graña Piñeiro, Inara López Vidal e María Macarena Espiñeira Filgueiras.

 

 

Distribuir contido