Secretaría

Esta é a Nosa Escola: Ven Coñecela

Tamén podes descargar o díptico premendo aqui.

Proceso Admisión curso 2019-2020

 

Rematado o prazo de solicitude de admisión para o vindeiro curso 2018-19, e non habendo máis solicitudes que vacantes, todos/todas os alumnos/as que solicitaron praza  nas ESCOLAS DE DOMIRÓN,SEDES e O VAL están admitidos/as.

 

O día que tedes a entrevista coa orientadora tentaremos ter preparados os sobres coa documentación necesaria para facer efectiva a matrícula (do 20 ao 30 de xuño)

 

 

SOLICITUDE DE ADMISIÓN CURSO 2019/20

 

Prazo de admisión: do 1 ao 20 de marzo (ámbolos dous incluidos), agas os días 4,5 e 6 de marzo, correspondentes o Entroido.

 

Modelo de solicitude: anexo II (dispoñible en tódalas escolas do CRA, na web do CRA e na páxina da consellería de educación: www.edu.xunta.es (no apartado de familias). Tamén se poderán facer as solicitudes a través da aplicación informática admisionalumnado a que podedes acceder dende o portal educativo da Consellería.

 

Documentación a entregar coa solicitude:

 

--Fotocopia do libro de familia onde apareza o nacemento ou fotocopia do DNI do neno/a.

 

--Convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio, se é o caso.

 

Lugar de presentación: na sede do CRA de Narón en San Xiao de Narón; 

Ubicación

en horario de atención do equipo directivo que figura en tódolos taboleiros das escolas e na páxina web do CRA: www.edu.xunta.gal/centros/cranaron.

 

Normativa que rixe este proceso: Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG 1 febreiro de 2017), Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos (DOG do 15 de marzo de 2013)

 

CADA SOLICITANTE PRESENTARÁ UNHA ÚNICA SOLICITUDE NA DIRECCIÓN DO COLEXIO QUE SOLICITA EN 1º LUGAR.

 

--Pódense poñer ata 6 colexios por orden de preferencia.

 

--No caso de presentar máis dunha solicitude en distintos centros serán todas invalidadas.

 

--As solicitudes fora de prazo mandaranse á comisión de escolarización.

 

--Se o alumno/a non obtivese praza no centro solicitado en 1º lugar, remitirase a solicitude á comisión de escolarización.

 

PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DOS CRITERIOS BAREMADOS (necesaria só na escola de Domirón):

 

--Fotocopia completa do libro de familia.

 

--Certificado de empadroamento municipal no que figuren todos os membros da unidade familiar que conviven no domicilio.

 

--Fotocopia da declaración da renda dos pais (ano 2017) onde figuren as casiñas 415 e 435. Necesaria só senon autorizan a comprobación de datos.

 

--Fotocopia do carné de familia numerosa de ser o caso.

 

--Fotocopia dos DNI dos pais ou titores legales. Necesaria só senon autorizan a comprobación de datos.

 

--Certificado de minusvalía de ser o caso. Necesaria só senon autorizan a comprobación de datos.

 

--Anexo II cuberto e coa puntuación cuberta.

 

PARA VER A ZONA DE INFLUENCIA DA ESCOLA DE DOMIRÓN, PREMA AQUÍ

 

MÁIS INFORMACIÓN:

 

TLF. DIRECCIÓN 626.42.20.80 (9 a 14 horas)

 

CORREO ELECTRÓNICO: cra.naron@edu.xunta.es

 

Documentos para descargar:

 

 Instruccións Xefatura Territorial Admisión 2019-20

 

Orde 25 de xaneiro 2017, modificación proceso admisión.

 

Orde 12 marzo 2013, proceso de admisión.

 

 Anexo II Solicitude de Admisión.

 

Vacantes 2019-2020

 

Aberto Periodo de Reserva de Praza para o curso 2019-2020

Maña venres 1 de Febreiro, e ata o día 15 do mesmo mes, ábrese o prazo para a reserva de praza para o vindeiro curso 2019-2020. Recordade que este prazo é para o alumando xa matriculado no Centro, que cambia a o seu centro adscrito; o prazo para o novo alumnado comezará a 1 de Marzo e avisaremos da documentación que ten que levar ao centro.

 

Tendes o modelo de solicitude na aplicación admisión alumnado

Ou a través da Sede Electrónica:

Tamén podedes descargar o impreso en galego ou castelan, ou ben solicitalo nalgunha das escolas do noso CRA,

 

Esperamosvos!!!!

 

 

Reunións Comezo de Curso Coas Familias

As reunións das distintas escolas para o vindeiro curso quedarán como se indica a continuación:

ESCOLA DE SEDES: venres 7 as 10:00 horas

ESCOLA DE DOMIRÓN: venres 7 as 10:00 horas.

ESCOLA DO VAL:

                     4º de Infantil: venres 7 as 10:15 horas.

                     5º e 6º de Infantil: venres 7 as 9:30 horas

                     1º e 2º de Primaria: venres 7 as 11:30 horas.

                     3º e 4º de Primaria: venres 7 as 12:00 horas.

Recordamos que dentro das posibilidades de cada quen, é mellor vir sen os/as nenos/as.

As familias que xa teñán o material poden traelo a escola este día.

saúdos.

 

 

Libros de Texto Curso 2018-2019

 

Libros de Texto para Primaria:

Libros de Texto para Infantil

Domirón

Val Infantil

Sedes

Formalización de Matricula

As datas de matricula para as diferentes escolas son as seguintes:

Luns 25 de Xuño:

Escola de Sedes: 10:00 horas formalización de matrícula.

                            10.30 horas reunión coa titora (na medida do posible prégase vir sen o neno/a).

Escola do Val: 11:00 horas formalización de matrícula.

                       11:45 horas reunión conxunta coas titoras (na medida do posible prégase vir sen neno/a). 

Martes 26 de Xuño:

Escola de Domirón: 10:00 horas formalización de matrícula.

                               11:00 horas reunión coa titoria (na medida do posible prégase vir sen neno/a).

Para a formalización da matrícula, recordade traer a seguinte documentación:

-          Impreso de formalización de matrícula (debidamente cuberto)(anexo III-1)

-          Fotocopia completa do libro de familia (se non se entregou na admisión).

-          Fotocopia do boletín de vacinas do neno/a.

-          Fotocopia da tarxeta sanitaria do neno/a.

-          1 fotografías de tamaño carné do alumno/a.

Fondo Libros, Axuda Libros e Axudas de Material

No DOG do  21 de maio de 2018 sae publicada a Orde (Orde do 9 de Maio do 2018) que regula a participación no fondo solidario de libros de texto (de 3º a 6º de Ed. Primaria), as axudas para aquirir libros de texto (1º e 2º de Ed. Primaria) e as axudas para compra de material (para toda Ed. Primaria).

O prazo de presentación de solicitudes será dende o 22 de maio ata o 22 de xuño, ámbolos dous incluídos. As solicitudes entregaranse no centro onde vai a cursar estudos no curso 2018/19.

Par completar información atoparedes a orde completa na páxina web do centro www.edu.xunta.es/centros/cranaron.

A documentación a entregar é:

-Anexo I e anexo II (fai clic para descargalo aqui)

-Copia do libro de familia onde figuren tódolos membros computables a 31 de decembro de 2016.

-Certificado de discapacidade do alumno ou calquera membro da familia, se fora o caso.

A tramitación desta solicitude pode facerse telemáticamente en edu.xunta.gal/fondolibros a través da sede electrónica https://sede.xunta.gal.

 O horario de entrega das solicitudes na sede do CRA de Narón, será no horario do equipo directivo, que figura nos taboleiros das escolas e na páxina web do centro.

Descargas:

Orde do 9 de Maio do 2018

Extracto da Orde do 9 de Maio do 2018

Anexo I e II

SOLICITUDES DE ADMISIÓN CURSO 2018-19

Rematado o prazo de solicitude de admisión para o vindeiro curso 2018-19, e non habendo máis solicitudes que vacantes, todos/todas os alumnos/as que solicitaron praza están admitidos/as. O día que tedes a entrevista coa orientadora tentaremos ter preparados os sobres coa documentación necesaria para facer efectiva a matrícula (do 20 ao 30 de xuño).

Solicitude de Admisión 2018/2019

SOLICITUDE DE ADMISIÓN CURSO 2018/19

 

Prazo de admisión: do 1 ao 20 de marzo (ámbolos dous incluidos)

 

Modelo de solicitude: anexo II (dispoñible en tódalas escolas do CRA, na web do CRA e na páxina da consellería

 

de educación: www.edu.xunta.es (no apartado de familias). Tamén se poderán facer as solicitudes a través da aplicación informática admisionalumnado a que podedes acceder dende o portal educativo da Consellería.

 

Documentación a entregar coa solicitude:

 

--Fotocopia do libro de familia onde apareza o nacemento ou fotocopia do DNI do neno/a.

--Convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio, se é o caso.

 

Lugar de presentación: na sede do CRA de Narón en San Xiao de Narón en horario de atención do equipo directivo

 

que figura en tódolos taboleiros das escolas e na páxina web do CRA: www.edu.xunta.gal/centros/cranaron.

 

Normativa que rixe este proceso: Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG 1 febreiro de 2017), Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para admisión de  alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos (DOG do 15 de marzo de 2013)

 

 

 

CADA SOLICITANTE PRESENTARÁ UNHA ÚNICA SOLICITUDE NA DIRECCIÓN DO COLEXIO QUE SOLICITA EN 1º LUGAR.

 

--Pódense poñer ata 6 colexios por orden de preferencia.

 

--No caso de presentar máis dunha solicitude en distintos centros serán todas invalidadas.

 

--As solicitudes fora de prazo mandaranse á comisión de escolarización.

 

--Se o alumno/a non obtivese praza no centro solicitado en 1º lugar, remitirase a solicitude á comisión

 

de escolarización.

 

PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DOS CRITERIOS BAREMADOS (necesaria só na escola

 

de Domirón):

 

--Fotocopia completa do libro de familia.

 

--Certificado de empadroamento municipal no que figuren todos os membros da unidade familiar que conviven

 

no domicilio.

 

--Fotocopia da  declaración da renda dos pais (ano 2016), onde figuren as casiñas 366 e 374. Estas cantidades

 

terán que sumarse para a puntuación. Necesaria só senon autorizan a comprobación de datos.

 

--Fotocopia do carné de familia numerosa de ser o caso.

 

--Fotocopia dos DNI dos pais ou titores legales. Necesaria só senon autorizan a comprobación de datos.

 

--Certificado de minusvalía de ser o caso. Necesaria só senon autorizan a comprobación de datos.

 

--Anexo II cuberto  e coa puntuación cuberta.

 

PARA VER A ZONA DE INFLUENCIA DA ESCOLA DE DOMIRÓN, PREMA AQUÍ

 

 

 

MÁIS INFORMACIÓN:

 

TLF. DIRECCIÓN 626.42.20.80 (9 a 14 horas)

 

CORREO ELECTRÓNICO: cra.naron@edu.xunta.es

 

Documentos para descargar:

 Instruccións Xefatura Territorial Admisión 2018-19

Orde 25 de xaneiro 2017, modificación proceso admisión.

Orde 12 marzo 2013, proceso de admisión.

 Anexo II Solicitude de Admisión.

Vacantes 2018-2019

Orde 12 de xuño do 2017 Calendario Escolar 2017-2018

Xa saíu o Orde que aproba o Calendario Escolar para o vindeiro curso 2017-2018, máis adiante subiremos unha tabla resumo coas datas máis relevantes. Pincha na imaxe para descargar a Orde completa.

Distribuir contido