Documentos de Centro

PLAN DIXITAL

ESTES SON OS PLANS DIXITAIS DAS ESCOLAS DO CRA DE NARÓN: SEDES, DOMIRÓN E O VAL.

Resultado de imaxes para Dibujo Libro

 

 

 

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL (PXA) 2022-23

Publicamos a PXA para o curso 2022-23 despois da súa aprobación polo Claustro e polo Consello Escolar.