Documentos de Centro

NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CENTRO (NOF)

Revisadas no último Consello Escolar do Pasado o 28 de marzo do 2017

Neste apartado, poderás consultar o documento NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CENTRO, de obrigado cumprimento para toda a comunidade educativa do CRA de Narón. Para acceder o documento pincha no seguinte enlace:

Programación Xeral Anual: PXA 2018-2019

Despois de ser aprobada polo Claustro de Profesores, e polo Consello Escolar, poñemos a disposición da comunidade educativa a Programación Xeral Anual do CRA de Narón, para o presente curso 2017-2018; nela recollense liñas de actuación do CRA e a organicación e funcionamento do profesorado.

Podes descargala facendo clic na seguinte icona:

Plan De Convivencia

Orde 9 Xuño do 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa educación primaria

Pinchando na imaxe podes descargar o Orde de Avalación de Primaria.

 

Decreto 105 do 2014, 4 setembro, polo que se establece o Curriculo de Primaria

Na seguinte imaxe podedes descargar o Curriculo da Educación Primaria.

Programación Xeral Anual: PXA 2017-2018

Despois de ser aprobada polo Claustro de Profesores, e polo Consello Escolar, poñemos a disposición da comunidade educativa a Programación Xeral Anual do CRA de Narón, para o presente curso 2017-2018; nela recollense liñas de actuación do CRA e a organicación e funcionamento do profesorado.

Podes descargala facendo clic na seguinte icona:

Distribuir contido