Grupo de Teatro de 4º

Actuacións no Certame Intercentros (Pazo da Cultura, Narón, 29 de abril) e no Teatro Jofre (14 de maio), coa obra ANTÓN NO PAÍS DAS MERENDAS.

Segue a ligazón:  http://www.edu.xunta.gal/centros/cranaron/?q=node/580