Skip to Content

Día do Peón

Os ensaios son o máis importante para que o alumnado das tres etapas educativas do CPI de San Sadurniño amose as súas habilidades e destrezas co peón. Un ano máis, o 11 de Novembro, á voz de “Polo San Martiño…peóns ao camiño” bailaretes, peóns e robots bailaron ao mesmo son.

Clica na imaxe e non perdas detalle.

 

Calendario electoral Consello Escolar 22-23

A Xunta Electoral, reunida o 4 de novembro, acordou establecer o seguinte calendario electoral:

DO 4 AO 13 DE NOVEMBRO (ambos os dous inclusive)

- Exposición dos censos electorais de nais/pai/titores legais, profesorado, alumnado e persoal de Administración e Servizos. Durante este período poderanse presentar reclamacións aos mesmos. Os censos estarán expostos no taboleiro de anuncios da entrada do centro no edificio de Educación Secundaria.

DO 7 AO 14 DE NOVEMBRO (ambos os dous inclusive)

- Prazo de presentación de candidaturas ao Consello Escolar. O prazo remata o 14 de novembro de 2022 ás 14 horas.

Son electores e elixibles todos os membros da comunidade escolar. Para a presentación da candidatura e reclamacións ao censo farase un escrito dirixido á directora do centro.

9 DE NOVEMBRO

Sorteo público, ás 12 horas, na dirección do centro, para a designación dos/as integrantes da Mesa Electoral (sectores do profesorado e alumnado) para a votación.

15 DE NOVEMBRO

Reunión da Xunta Electoral na que se procederá á/ao:

- Proclamación das candidaturas, aprobación definitiva de censos electorais e modelos de papeletas.

- Publicación de candidaturas.

- Sorteo público das mesas electorais de nais/pais ou titores/as legais e Persoal de Administración e Servizos. As persoas que resulten designadas nos sorteos para formar parte da Mesa Electoral serán informadas por escrito coa suficiente antelación.

Aos membros das mesas Electorais e os electores que necesiten permiso laboral para o desempeño das súas obrigas, seralles de aplicación o artigo 117 da Lei 2/2015, do 29 de abril (DOG do 4 de maio) do emprego público de Galicia.

- Apertura do prazo de reclamacións á proclamación das candidaturas (días 21 e 22.11.22.).

29 DE NOVEMBRO

Votacións para todos os sectores. O horario está pendente da decisión da Xunta Electoral e será publicado cando sexa decidido.

Censos electorais

Desde o día 7 de novembro ata o día 13 de novembro de 2022, ambos os dous inclusive, estarán publicados no taboleiro da entrada do edificio da ESO os censos electorais de nais/pais/titores-as legais; profesorado, alumnado e persoal de administración e servizos do CPI de San Sadurniño. No caso de existir algunha reclamación ao censo, esta debe realizarse durante o período sinalado.

Sorteo para a designación dos membros da Xunta Electoral

O próximo 2 de novembro de 2022 terá lugar, ás 12:00 horas, na dirección do centro, o sorteo público para a designación dos membros da Xunta Electoral.

Instrucións para o pagamento do comedor escolar

O pagamento realizarase entre o 1 e o 20 do mes seguinte ao da prestación do servizo.

A liquidación dos prezos públicos entenderase efectuada para todos os efectos o día 5 de cada mes.

As formas de pagamento serán as seguintes:

 • Pagamento nas entidades autorizadas pola Consellería de Facenda: os centros poñerán a disposición dos suxeitos pagadores os impresos de pagamento. O ingreso das cantidades correspondentes realizarase nas entidades autorizadas. Os pagadores deben conservar os xustificantes do “pagamento para o interesado” e presentar no centro, nos 20 primeiros días de cada mes, os xustificantes de “pagamento para a Administración” debidamente validados.
 • Pagamento a través do Espazo Abalar: os impresos de pagamento atópanse dispoñibles directamente na aplicación. Se se utiliza esta opción, non é necesario presentar xustificante algún no centro educativo.
 • Pagamento a través da Oficina Virtual Tributaria: os pagamentos poden realizarse a través da seguinte ligazón http://www.conselleriadefacenda.es/web/portal/confeccion-impresos de xeito telemático. Débense presentar no centro os xustificantes de pagamento, nos 20 primeiros días de cada mes.

Os incumprimentos no pagamento dos prezos públicos de cada mes impedirán a utilización ao mes seguinte do comedor escolar, mentres non se proceda á oportuna regularización dos pagamentos, para a cal contarase cun prazo máximo de 2 meses.

 

Reunións coas familias da ESO

O próximo xoves, 15 de setembro, terán lugar as reunións dos titores/as coas familias do alumnado de Educación Secundaria. Cada reunión será na aula de referencia do grupo, ás 16:15 horas.

Reunión dos titores coas familias do alumnado de secundaria

O próximo xoves 15 terán lugar as reunións dos titores coas familias do alumnado de secundaria.

Cada reunión será na aula de referencia do grupo ás 16:15.

Reunións coas familias do alumnado de secundaria

O próximo xoves 15 terán lugar as reunións dos titores de secundaria coas familias. 

Cada reunión será na aula de referencia do grupo ás 16:15. 

 

Continuidade na apertura do prazo para colaborar no comedor escolar

Reunións coas familias de Educación Infantil e Primaria

A continuación indícanse as horas ás que terán lugar as reunións do profesorado coas familias de Educación Infantil e Primaria:

 • Luns día 5 de setembro ás 11:00 4º infantil (3 anos) na aula.
 • Martes día 6 de setembro ás 11:00 5º infantil (4 anos) na aula.
 • Martes día 6 de setembro ás 11:00 6ºinfantil (5 años) na aula.
 • Martes día 6 de setembros ás 11:00 3ºEP na aula de música.
 • Martes día 6 de setembro ás 12:00 1ºEP na aula de clase.
 • Mércores día 7 de setembro ás 10:30 6ºEP na aula de música.
 • Mércores día 7 de setembro ás 11:30 4ºEP na aula de clase
 • Mércores día 7 de setembro ás 12:00 2ºEP na aula de clase
 • Mércores día 7 de setembro ás 12:00 5ºEP na aula de música.
Distribuir contido


by Dr. Radut