programación extraescolares

Aquí atoparás a programación para o curso actual do departamento de actividades complementarias e extraescolares.