LIBROS DE TEXTO 18/19

Enviado por bandaseca o Ven, 13/07/2018 - 15:56

Os cheques de axuda a material e ode libros de texto (1º e 2º) estarán dispoñibles a partir do día 16 de xullo.

As listaxes provisionais de fondolibros co número de libros que lle corresponden a cada alumno están publicadas no taboleiro do centro. A vindeira semana puclicaranse as listaxes definitivas.

No documento adxunto están os libros de texto do curso 18/19. 

( categories: )

MATRÍCULA 1º CURSO 2018/19

Enviado por bandaseca o Lun, 28/05/2018 - 13:13

Oficialmente o prazo de matrícula é do 20 ó 30 de xuño, pero para facilitar este proceso, a partir desta semana xa poden traer a documentación e entregala na secretaría do novo centro (pinchar nos seguintes enlaces para descargar a documentación):

( categories: )

AXUDAS LIBROS DE TEXTO E FONDO SOLIDARIO

Enviado por bandaseca o Ven, 25/05/2018 - 05:24

Publicada a Orde do 9 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar, para alumnado de EP para o curso escolar 2018/19

A presente orde integra as diversas modalidades de gratuidade solidaria dos libros de texto:

         1.         

A participación no fondo solidario de libros de texto en 3º, 4º, 5º e 6º.

         2.         

As axudas para adquirir libros de texto en 1º e 2º

         3.         

As axudas para adquirir material escolar en toda Primaria.

1.   

O centro asignará libros de texto do fondo solidario (de 3º a 6º), ao alumnado que o solicita do seguinte xeito: Por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata que se esgoten as existencias. Esgotados os libros dispoñibles do fondo solidario o centro adquirirá libros complementarios para garantir:

  •      Alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 €: 6 libros.
  •       Alumnado con renda per cápita familiar superior a 5.400 € e igual ou inferior a 9.000 €: 4 libros
  •      Alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta ou con discapacidade igual ou superior ao 65 %: 6 libros.

 

2.   

Contía da axuda para adquirir libros de texto de 1º e 2º:

       

Alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 €: 170 €.

       

Alumnado con renda superior a 5.400 € e igual ou inferior a 9.000 €: 90 €.

       

Alumnado cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, a contía das axudas será de 250 € con independencia da renda.

3.   

Contía da axuda para adquirir material escolar: destinado a alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 € ou   cunha discapacidade igual ou superior ao 65% será de 50 €.

Cálculo da Renda per cápita. A renda per cápita da unidade familiar é o resultado de dividir a renda1 da unidade familiar (a suma das rendas dos membros con ingresos) do exercicio fiscal 2016 entre o número de membros computables. Computarán por dous os membros que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33 % ou acrediten unha pensión por incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou grande invalidez.

1Si presentou declaración no exercicio 2016, sumaranse a base impoñible xeral (recadro 392) e a do aforro (recadro 405);cando non a presentase, sumaranse os ingresos netos obtidos.

Non terá a consideración de membro computable:  a) A persoa proxenitora que non conviva co alumnado nos casos de separación legal ou divorcio, agás no caso de custodia compartida.

Devolución dos libros de texto do curso 2017/18. Obrigas:

As persoas beneficiarias de libros procedentes do fondo solidario no presente ano académico deberán devolver os libros ao rematar o curso (O prazo máximo para devolvelos será o 22 de xuño de 2018). A falta de devolución será causa de exclusión da participación no fondo solidario e das axudas para adquirir libros para o curso 2018/19.

A solicitude deberá estar asinada polo pai, nai, titor/a ou representante legal do alumnado.

O prazo para presentarsolicitudes iniciarase o día seguinte da publicación desta orde, 23 de maio,  e rematará o día 22 de xuño de 2018 (este incluído).

Achegarase a seguinte documentación: copia do libro de familia onde consten todos os membros computables (nos casos en que non teñan libro, sentencia xudicial, volante de convivencia, ou certificado dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar).

 

( categories: )

AVALIACIÓN INDIVIVUALIZADA 2018

Enviado por bandaseca o Mér, 02/05/2018 - 17:14

No DOG do 26 de abril saíron publicadas as avaliacións individualizadas para este curso.

En 3º nivel  serán os días 23 e 24 de maio.

Este curso temos que facer tamén a de 6º, que se ralizará os días 29 e 30 de maio.

Para mais información pinche aquí.

( categories: )

APLICACIÓN ABALARMOBIL

Enviado por bandaseca o Xov, 26/04/2018 - 17:47

Animámoslles a descargar nos seus móbiles a aplicación abalarMobilque ofrece a Xunta de Galicia para facilitar o acercamento entre o profesorado e as familias A descarga desta aplicación faise dende Apple store (IOS) ou dende Play Store (Android).

Trátase dunha aplicación que permite ás familias, de forma cómoda e rápida, consultar a información dos seus fillos, cualificacións, faltas de asistencia, ver avisos e notificacións do centro ou do profesor,...

Toda información sobre a descarga, funcionalidades e manual de usuario pinchando  no enlace https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/nova/abalarmobil. 

O vindeiro curso comezaremos a usala como canle ordinaria nas notificacións do centro coas familias (polo momento tamén enviaremos os comunicados en papel), polo que é interesante ir familiarizándose con ela e descubrir a potencialidade desta ferramenta.

( categories: )

DÍA NON LECTIVO

Enviado por bandaseca o Xov, 26/04/2018 - 16:01

O vindeiro luns 30 de abril non é lectivo no noso centro.

( categories: )

FOLGA 8 DE MARZO DE 2018

Enviado por bandaseca o Mér, 07/03/2018 - 14:29

Diversas organizacións sindicais comunicaron a convocatoria de folga xeral para o 8/3/2018 que afectará a todas as actividades e centros de traballo, tanto empresas privadas como do sector público, con vínculo funcionarial, estatuario ou laboral, no ámbito territorial da Comunidade Autónoma e que se desenvolverá desde as 00.00 h. do 8 de marzo ata as 24.00 do mesmo día. Segundo as convocatorias dos distintos sindicatos haberá estas modalidades de duración de:

  • 24 horas do día 8 de marzo de 2018
  • ou por tramos entre as 00:00 h. e as 02.00 h. da madrugada, entre as 12.00 h. e as 14.00 h. da mañá ou entre as 19:30 h. e as 21.30 h. da tarde do día 8 de marzo, dependendo da quenda de traballo.

 

Os servizos mínimos legalmente establecidos son unha persoa de dirección, outra de servizos xerais e o auxiliar coidador. Está folga pode ser secundada por profesorado deste centro. Os alumnos afectados por estar a súa profesora de folga serán atendidos, pero non se lles impartirá ningunha materia curricular. O transporte e comedor escolar, están contemplados como servizo mínimo.

( categories: )

O NOSO COLE

Enviado por bandaseca o Mar, 06/03/2018 - 09:35

( categories: )

ADMISIÓN CURSO 18/19

Enviado por bandaseca o Xov, 01/02/2018 - 22:07

DO 1 AO 20 DE MARZO esta aberto o prazo de ADMISIÓN  para o curso 2018/19 para todo alumno que non realizou a reserva de praza para o centro adscrito. Recordamos que este proceso o teñen que realizar aqueles nenos e nenas que vaian cambiar de centro: aqueles de infantil que non están adscritos

Poden conseguir os impresos ben na secretaría do centro ou descargalos na páxina da Conselleria de admisiónalumnado. Desde aquí tamen poden facer a presentación telemática. 

DO 1 AO 15 DE FEBREIRO está aberto o prazo de  RESERVA DE PRAZA para o vindeiro curso 2018/19.

ALUMNADO DE 6º: Aqueles/as alumnos/as que vaia ir ao IES da Pobra, se o desexan,  poden  facela entregandoa no noso centro o impreso que lles facilitamos. Aqueles que vaian a outro IES deberán facer a solicitude de admisión no período ordinario durante o mes de marzo, no centro no que desexan continuar os estudos.

ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL. Os centros adscritos ao Salustiano  son: FernÁndez Varela, Monte Carmelo, Vilariño e Granxa. Os alumnos destes centros poden reservar praza no noso centro. Para facilitar o proceso, entregamos nos centros adscritos o modelo e poden entregalo no centro que están actualmente estudando, pasaremos a recoller todas as solicitudes unha vez rematado o prazo. 

Na páxina: https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/, na parte inferior poden descargar o impreso e cumprimentalo a man e, ou ben en liña, na mesma aplicación, na pestaña solicitudes / reserva de praza / crear solicitude, seguir as instruccións. despois teñen que entregalo no centro que están estudando

Mais información na orde de  25 de xaneiro de 2017 (DOG 1 de febreiro) que regula este proceso.

( categories: )

PIALE OUTONO 2017

Enviado por daniela o Mar, 30/01/2018 - 10:02

HOLA A TODOS, COMPARTO A MIÑA PRESENTACIÓN DO PIALE DE INTEGRACIÓN EN CANADÁ, AO QUE ASISTÍN DO 15 DE SETEMBRO AO 15 DE OUTUBRO

 

( categories: )
Distribuir contido