Organización

INCIO CURSO 21/22: NORMAS E ORGANIZACIÓN

Continuamos co desenvolvemento do protocolo covid na mesma liña que o curso pasado. Adxuntamos  como documento adxuntoa circular de inicio de curso que enviamos tamén en papel a través do alumnado  e na seguinte infografía poden ver un resumo destas  picando en cada unha das palabras dos círculos.

PLAN DE ENSINO VIRTUAL

Seguindo as instruccións da Secretaría Xeral, elaboramos un plan de ensino virtual como recurso en caso de corentena ou confinamento total.

Nestes casos pasariamos a desenvolver o ensino a distancia, desenvolto polo profesorado do centro que realizará o seguimento do alumnado. Deste xeito ainda que estemos confinados  continuaremos con rutinas similares ao ensino presencial, garantindo a interacción entre alumnado e profesorado, a realización de tarefas e a avaliación do progreso.

Esto se traduce no desenvolvemento dun horario espello, similar ao presencial pero empregando a aula virtual do centro e os sistemas de videoconferencia. Esto conleva tamen a activación de mecanismos de avaliación e control da asistencia do alumnado. A conexión do profesorado e o alumnado respectará os horarios establecidos habitualmente no horario presencial, pero cunha duración duns 30 minutos por sesión, emprezaría a sesión 15 mintuos más tarde que a sesión presencial (a resolución establece que a comunicación sedrá dun 60% e o 40% restante de realización de tarefas. 

 

 
What do you want to do ?

New mail

RECOMEDACIÓNS COVID - CENTRO DE SAÚDE

Desde o centro de saúde enviaron un documento aos centros con recomendacións de actucación ante o COVID-19 para pais e nais.

Ademais das recomendacións xerais, conten para o caso de infeccións respiratorias ou como desinfectar as mascarillas.

INICIO DE CURSO 2020/21

GUIA FAMILIAS COVID

Adxuntamos unha pequena guía para as familias nesta situación de covid na que se resumen os cambios organizativos principais e nomvas normas, algunha dela aínda pode sufrir algunha pequena modificación segundo vexamos a dinamica. Esperemos que aclare algúns aspectos.

Mañana comezan os alumnos de 1º,2º e 3º .Os de 1º entrarán ás 9:30 salvo que veñan no transporte.

CARTELERÍA OFICIAL COVID-19

Colgamos a cartelería oficial da Xunta con recomendacións e normas xenericas de uso.

Esta cartelería estará colgada nas aulas, corredores, servizos,.. do centro.

PLAN DE ADAPTACIÓN COVID-19 E CONTINXENCIA

ESTE O PLAN DE ADAPTACIÓN A SITUACIÓN COVID-19 CURSO 2020/21

AINDA PODE SUFRIR MELLORAS COAS APORTACIÓNS DE TODOS OS MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA.

TAMEN ESTÁN OS ANEXOS  DO PLAN NOS FICHEIROS ADXUNTOS.

INSTRUCIÓNS 3º TRIMESTRE

A Consellería publicou as instrucións para o desenvolvemento do 3º trimestre que deixamos no documento adxunto.

As paxinas 2-9 son directrices xerais para todos os niveis

As páxinas 10-11 conteñen as específicas para primaria.

2ª AVALIACIÓN

A 2ª avaliación farase publica o vindeiro venres 3 de abril. Dadas as circunstancias actuais  a entrega realizarase a través da  plataforma abalar. 

Polas circunstancias excepcionais que atravesamos, non serán avaliables as actividades relacionadas con sontidos curriculares realizadas polo alumnado con posterioridade a declaración do estado de alarma.

Distribuir contido