DECLARACIÓN RESPONSABLE AUTOEST POSITIVO

Comunican desde a Consellería de Sanidade que cando realicen un test de antíxenos e sexa positivo que realicen a comunicación a través desta declaración responsable. Desde dito enlace é moito máis rápido que o positivo estea no sistema. Ademais debrn tamén comunicalo ao colexio telefonicamente.