O NOSO COLE

Enviado por bandaseca o Lun, 28/02/2011 - 23:42

CEP SALUSTIANO REY EIRAS

BANDASECA- tfno: 881866847

cep.salustiano.rey.eiras@edu.xunta.es

( categories: )

ADMISIÓN CURSO 2019/2020

Enviado por bandaseca o Xov, 31/01/2019 - 20:00

ADMISIÓN ALUMNADO

Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo de presentación de solicitudes de admisión será do día 1 ao 20 de marzo, ambos os dous incluídos.

Lugares e formas de presentación das solicitudes.

Documentación  necesaria que se deberá entregar:

a) Formulario de admisión ED550B

b) Se é o caso, convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio.

 

Nota: todo o alumnado procedente dos centros adscritos que fixo a reserva de praza escolar entre os días 01 e 15 de febreiro está admitido para continuar os seus estudos no cep Salustiano Rey Eiras na etapa de primaria. As listaxes deste alumnado admitido polo procedemento de reserva de praza están expostas no taboleiro de anuncios do Centro para a súa consulta pública.

 

RESERVA DE PRAZA

DO 1 AO 15 DE FEBREIRO está aberto o prazo de  RESERVA DE PRAZA para o vindeiro curso 2019/20. Este proceso só o teñen que realizar o alumnado de infantil e o de 6º, os que xa están no colexio non ten que facer nada.

ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL. Os centros adscritos ao Salustiano  son: Fernández Varela, Monte Carmelo, Vilariño e Granxa. Os alumnos destes centros poden reservar praza no noso centro. O modelo que enviamos aos centros se pode entregar no centro de orixe (pasaremos a recollelos) ou na secretaría do noso centro. 

O luns 4 de febreiro, faremos unha reunión informativa ás 17:30 h na biblioteca do centro para os pais/nais de centros adscritos.

ALUMNADO DE 6º: Aqueles/as alumnos/as que vaian ir ao IES da Pobra, entregarán a solicitude na súa titoría. Aqueles que vaian a outro IES deberán facer admisión do 1 ao 20 de marzo, no centro no que desexan continuar os estudos.

Na páxina: https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/, poden descargar o impreso. Si realizan a solicitude en liña, deben presentar a solicitude tamen na secretaría do centro no que desexen ser admitidos.

Mais información na orde de  25 de xaneiro de 2017 (DOG 1 de febreiro) que regula este proceso.

( categories: )

ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR

Enviado por bandaseca o Mér, 07/11/2018 - 19:05

 O consello está formado por 14membros: director, xefe de estudos, 5 profesores, 1 representante do Concello, 1 representante do persoal de servizos, 5 pais/nais e o secretario do centro(que non ten dereito a voto).Dos 5 representantes dos pais, 1 é designado pola ANPA.

Este curso cumpre realizar a renovación parcial do Consello Escolar do Centro, no sector dos pais/nais renovaranse 2 membros e o representante da ANPA. As eleccións terán lugar o luns 26 de novembro.

Desde o centro enviamos circulares sobre este proceso, nestes momentos temos publicadas no centro o censo de pais e nais para que poidan comprobar os sus datos e está aberto o prazo para reclamacións.

Enviamos papeletas para aqueles pais/nais que se queiran presentar. o prazo de candidaturas será ata o luns 19, Ese día realizaremos tamén o sorteo da mesa electoral que estará  formada por 4 pais/nais e o director.

( categories: )

CALENDARIO ESCOLAR

Enviado por bandaseca o Lun, 15/10/2018 - 17:55

Principais festivos no calendario escolar:

Venres 7 de decdembro: día do ensino

Vacacións de Nadal: do sábado 22/12 ata o luns 7/1 (incluido)

Luns, martes e mercores, 4, 5 e 6 de marzo: Entroido

Martes 19 de marzo: San José

Semana Santa: do sábado 13 de abril ao luns 22 de abril (incluídos)

Mércores 1 de maio: día do traballo

Venres 17 de maio: día das Letras Galegas

Luns 20 de maio: día que escolle o centro (e resto de centros de primaria e infantil da localidade).

 

Avaliacións:  Como este curso a Semana Santa é moi tarde e volvemos o 23 de abril, decidimos adiantar a 2ª avaliación  un par de semanas, para igualar os trimestres.

A entrega de notas será para a 1ª av. o 21 de decembro,  a 2ª av. o 29 de marzo e a 3ª av. o 21 de xuño

 

( categories: )

CLASES MARTES 18/09

Enviado por bandaseca o Lun, 17/09/2018 - 09:48

LUNS, 17 DE SETEMBRO FESTIVO LOCAL

MARTES, 18 DE SETEMBRO: AS CLASES COMEZARÁN AS 10:00 H. - SAÍDA Á HORA HABITUAL: 13:50 H.

( categories: )

INCIO CURSO 18/19

Enviado por bandaseca o Xov, 06/09/2018 - 17:47

O día 12 iniciaremos as clases en horario de 11h. a 13 h, o día 13 retomaremos o horario habitual de 9:10 h. a 13:50 h.

Habera servizo de autobuses. O comedor comezará a partir do día 13.

Adscrición profesores titores.

 

A

B

C

CARMEN

IRIA

 

DIANA

OLGA

MARISA

IRENE

CHARO

C. GONZÁLEZ

SESE

SABELA

C. SAMPEDRO

MARIA R.

SILVIA

JORGE

GENO

JUAN

SALI

( categories: )

LIBROS DE TEXTO 18/19

Enviado por bandaseca o Ven, 13/07/2018 - 15:56

Os cheques de axuda a material e ode libros de texto (1º e 2º) estarán dispoñibles a partir do día 16 de xullo.

As listaxes provisionais de fondolibros co número de libros que lle corresponden a cada alumno están publicadas no taboleiro do centro. A vindeira semana puclicaranse as listaxes definitivas.

No documento adxunto están os libros de texto do curso 18/19. 

( categories: )

MATRÍCULA 1º CURSO 2018/19

Enviado por bandaseca o Lun, 28/05/2018 - 13:13

Oficialmente o prazo de matrícula é do 20 ó 30 de xuño, pero para facilitar este proceso, a partir desta semana xa poden traer a documentación e entregala na secretaría do novo centro (pinchar nos seguintes enlaces para descargar a documentación):

( categories: )

AXUDAS LIBROS DE TEXTO E FONDO SOLIDARIO

Enviado por bandaseca o Ven, 25/05/2018 - 05:24

Publicada a Orde do 9 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar, para alumnado de EP para o curso escolar 2018/19

A presente orde integra as diversas modalidades de gratuidade solidaria dos libros de texto:

         1.         

A participación no fondo solidario de libros de texto en 3º, 4º, 5º e 6º.

         2.         

As axudas para adquirir libros de texto en 1º e 2º

         3.         

As axudas para adquirir material escolar en toda Primaria.

1.   

O centro asignará libros de texto do fondo solidario (de 3º a 6º), ao alumnado que o solicita do seguinte xeito: Por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata que se esgoten as existencias. Esgotados os libros dispoñibles do fondo solidario o centro adquirirá libros complementarios para garantir:

  •      Alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 €: 6 libros.
  •       Alumnado con renda per cápita familiar superior a 5.400 € e igual ou inferior a 9.000 €: 4 libros
  •      Alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta ou con discapacidade igual ou superior ao 65 %: 6 libros.

 

2.   

Contía da axuda para adquirir libros de texto de 1º e 2º:

       

Alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 €: 170 €.

       

Alumnado con renda superior a 5.400 € e igual ou inferior a 9.000 €: 90 €.

       

Alumnado cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, a contía das axudas será de 250 € con independencia da renda.

3.   

Contía da axuda para adquirir material escolar: destinado a alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 € ou   cunha discapacidade igual ou superior ao 65% será de 50 €.

Cálculo da Renda per cápita. A renda per cápita da unidade familiar é o resultado de dividir a renda1 da unidade familiar (a suma das rendas dos membros con ingresos) do exercicio fiscal 2016 entre o número de membros computables. Computarán por dous os membros que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33 % ou acrediten unha pensión por incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou grande invalidez.

1Si presentou declaración no exercicio 2016, sumaranse a base impoñible xeral (recadro 392) e a do aforro (recadro 405);cando non a presentase, sumaranse os ingresos netos obtidos.

Non terá a consideración de membro computable:  a) A persoa proxenitora que non conviva co alumnado nos casos de separación legal ou divorcio, agás no caso de custodia compartida.

Devolución dos libros de texto do curso 2017/18. Obrigas:

As persoas beneficiarias de libros procedentes do fondo solidario no presente ano académico deberán devolver os libros ao rematar o curso (O prazo máximo para devolvelos será o 22 de xuño de 2018). A falta de devolución será causa de exclusión da participación no fondo solidario e das axudas para adquirir libros para o curso 2018/19.

A solicitude deberá estar asinada polo pai, nai, titor/a ou representante legal do alumnado.

O prazo para presentarsolicitudes iniciarase o día seguinte da publicación desta orde, 23 de maio,  e rematará o día 22 de xuño de 2018 (este incluído).

Achegarase a seguinte documentación: copia do libro de familia onde consten todos os membros computables (nos casos en que non teñan libro, sentencia xudicial, volante de convivencia, ou certificado dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar).

 

( categories: )

AVALIACIÓN INDIVIVUALIZADA 2018

Enviado por bandaseca o Mér, 02/05/2018 - 17:14

No DOG do 26 de abril saíron publicadas as avaliacións individualizadas para este curso.

En 3º nivel  serán os días 23 e 24 de maio.

Este curso temos que facer tamén a de 6º, que se ralizará os días 29 e 30 de maio.

Para mais información pinche aquí.

( categories: )
Distribuir contido