VACACIÓNS NADAL

Felices vacacións e festas de Nadal!

Toca descansar, desfrutar coas nosas familias e amigos, coller forzas e enerxía para empezar o novo ano e, sobre todo, coidarse moito.  

Retomaremos as clases o luns 10 de xaneiro.

Saúde e Felicidade!!

DATOS CORONAVIRUS-PECHE PREVENTIVO AULAS-ACTIVACIÓN PLAN ENSINO VIRTUAL

Como sabran temos un gromo de coronvirus que afecta sobre todo a dous aulas de 5 (hai tres casos que deron positivo na proba de antígenos)  e que se extende a alumnado do comedor e madruga e de algunhas actividades extraescolares. Algúns alumnos/as deben èrmaneceer na casa ata o día 21, que coincide co día das vacacións de Nadal.

Despois de comunicar os casos á central de seguimento, desde medicina preventiva do hospital da Barbanza decidiron facer un cribado ao alumnado destas aulas e de comedor/madruga e das actividades extraescolares afectadas. Hoxe martes comezouse a realizar este cribado.

No caso das aulas de 5º afectadas, ante a cantidade de alumnos que son contacto estreito, tanto o luns como o martes a asistencia dos non afectados foi mínima, `polo que en contacto de novo coa central de seguimento nos indicaron que polo momento pecharamos as aulas en tanto non se saiban os resultados do cribado.

Por este motivo desde o mércores 15 activamos o plan de ensino virtual. O alumnado asistirá ás clases a través da plataforma webex e unirase á sala do profesor que lles enviaremos por abalar ou a través de edixgal. Recordamos que a asistencia é obrigatoria e que o horario é un espello do real, as clases son de 30 minutos, a conexión é un cuarto de hora despois do comezo da sesión, para dar tempo a todos e todas a conectarse. A primeira sesión sería ás 9:30 h. pero é mellor que estean atentos por si hai algunha modificación horaria. Adxuntamos o plan de ensino virtual.

Deixamos un videotitorial para a conexión a webex por si teñen dificultades 

Desde un ordenador hai que abrir o navegador e poñer webex meeting, tamen funciona co seguinte enlace:

https://eduxunta.webex.com/webappng/sites/eduxunta/dashboard?siteurl=edu...

despois poñer o núero que lles proporciona o profesor no espazo unirse a unha reunión. Pediralles que poñan un nome para identificarse e un correo electrónico, pode ser un de vostedes ou senon valeo seguinte nonresponder@edu.xunta.gal é o xenerico. Non fai fallla que descarguen a aplicación se non queren (ó mellor teñen que indicar mais abaixo "unirse desde o navegador".

NOVO CONSELLO ESCOLAR

Despois das eleccións para a renovación do Consello Escolar, a nova composición deste estará formada por 13 persoas, as novas representantes son elixidas por un período de tres anos tal e como indica a Resolución do 20 de setembro de 2021, xa que estas eleccións correspondía facelas o curso anterior e que se aprazaron por mor da pandemia:

Equipo directivo (3): José Delgado Marco (director), Daniela Martínez Somoza (xefa de estudos) e Marian Ayaso Monteagudo (secretaria)

Profesores (4): Diana Crujeiras Fernández, Estíbaliz Urizar Rodríguez, Irene Pose Paz, Victorino Palacios Martínez.

Nais/pais (4): Miriam Varela Fernández (representante da ANPA), Natalia Brión Lijó, Sesa Novo Boo, Mª Elena Noche Moure.

Representante de administración e servizos (1): Carlos Abuín Abeijón.

Representante do Concello (1): Lidia Martínez Fernández.

O novo Consello Escolar constituirase o 25 de novembro.

ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR - VOTACIÓNS PAIS/NAIS

VOTACIÓNS RENOVACIÓN CONSELLO ESCOLAR. SECTOR DOS PAIS/NAIS 

LUNS 22 DE NOVEMBRO

HORARIO: 16:30 - 18:30 H. Durante o tempo da saida do alumnado estará pechada (10/15 min).

CANDIDATA: NATALIA BRIÓN LIJÓ

MESA ELECTORAL: ENTRADA EDIFICIO PRINCIPAL. 

ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR - PROCLAMACIÓN PROVISIONAL CANDIDATOS

Unha vez rematado o prazo para a presentación de candidaturas, publicamos proclamación provisional destas

Pais/Nais: Natalia Brión Lijó

Designación representante da ANPA: Miriam Varela Fernández

Profesorado: Estíbaliz Urizar Rodríguez e Diana Crujeiras Fernández

Pepresentante do persoal de administración e servizos: Carlos Abuin Abeijón

Designación do representante Concello: Lidia Martínez Fernández

 Ábrese un prazo de dous días para reclamacións, o xoves 18, realizarase a proclamación definitva.

CONVOCATORIA ELECTORAL-CALENDARIO ELECTORAL

Comeza o proceso de renovación da renovación de membros do Consello Escolar, no documento adxunto atoparán completa a convocatoria (representates pais...) Os candidatos serán elexidos por un período  de 3 anos (tocaba realizar estas eleccións o curso pasado pero suspenderonse pola pandemia). No sector dos pais hai que renovar 2 membros dos 5 (outromais será designado pola ANPA e continúan outros 2). No sector de profesores cumpre renovar 3, admais do representante do concello e do persoal de administración e servizos. 

Resumo das datas mais importantes:
Exposición censo electoral do día 5 ata o 16 de novembro. Está no taboleiro de anuncios na entrada do edificio principal. Poden realizar reclamacións en caso de non estar ata o día 16.

Presentación candidaturas: do 8 ao 15 de novembro (inclusives). Día 16 proclamación provisional destas e abrese un período de dous días para a presentación de reclamación a estas e o dia 18 proclamación definitiva. Nos arquivos adxuntos teñen o modelo para presentar as candidaturas que se realizarán na secretaría do centro.

Eleccións o luns 22 de novembro pola tarde.

Documentación adxunta: a Resolución do DOG das eleccións, a convocatoria completa de eleccións, o calendario da imaxe e o modelo de cadidatura.

RENOVACIÓN CONSELLO ESCOLAR

SORTEO CONSTITUCIÓN DA XUNTA ELECTORAL

 De conformidade co establecido na Resolución do 20 de setembro de 2021 da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (DOG do 29 de setembro de 2021), realizarase proximamente neste Centro a renovación do CONSELLO ESCOLAR que é o instrumento de participación na vida escolar de todos os sectores educativos do Colexio.

A organización e a supervisión do procedemento de elección dos novos membros do Consello Escolar estará a cargo da Xunta Electoral que se constituirá ao efecto, e integrada por:

  • O Director ou directora do Centro.
  • Un profesor ou profesora.
  • Un pai ou nai ou titor legal.
  • Un representante do persoal de administración e servizos

Os tres últimos serán designados por sorteo segundo establece o artigo 30 do Decreto 92/1988, do 28 de abril, redactado conforme ao establecido na disposición adicional primeira do Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto). Dito sorteo, que será público e no que se preverá a designación de membros suplentes, celebrarase neste Centro o próximo mércores 3, ás 10'00 horas.

Aqueles membros da comunidade educativa que desexen presentar as súa candidatura para formar parte do novo Consello Escolar deberán seguir as instruccións que figurarán nas distintas convocatorias que proximamente se farán públicas pola Xunta Electoral do Centro.

SEGURO ORDENADORES EDIXGAL

Pinchando  aquí deixamos unhas instruccións sobre o seguro do portatil edixgal de 5º. O horario de atención é de  8 da mañá a 6 da tarde

PROGRAMAS ARCO E PROA+

ARCO: Apoio, Reforzo, Cooperación e Orientación    PROA: Programa de Recuperación, Orientación e Apoio. Mais información picando.

Esta semana comezaron a funcionar os programas ARCO E PROA+ coa incorporación de 2 profesoras ao centro para ofrecer apoio a alumnado de 4º e 5º no caso de ARCO e a 6º no caso de PROA+. Estas profesoras están contratadas a media xornada e no caso da profesora de ARCO estará durante este 1º trimestre, mentres que a de PROA+ esará durante todo o curso. 

Estes programas están incluídos dentro do Plan Recupera da Consellería de Educación e financiados polo Fondo Social Europeo e o Ministerio de Educación.

                       

CALENDARIO ESCOLAR CURSO 21/22

Este curso hai que ter en conta as seguintes datas:

En outubro o luns 11 non hai clase (Día do Ensino), En decembro non hai ponte noa Constitución (luns) e Inmaculada (mércores).

En xaneiro as clases as retomamos o luns día 10. O entroido será  28 de febreiro, 1 e 2 de marzo (luns, martes e mércores. A semana Santa é a mediados de abril.

Os centros de primaria e infantil da localidade eliximos como festivo o luns 16 de maio (o martes 17 é o día das Letras galegas).

CALENDARIO ESCOLAR CURSO 21/22
Distribuir contido