Libros de texto

MATERIAL ESCOLAR

Enviado por bandaseca o Xov, 12/09/2019 - 16:12

LISTAS DE MATERIALDOS DIFERENTES NIVEIS: 1º               

( categories: )

LIBROS DE TEXTO 19-20

Enviado por bandaseca o Xov, 04/07/2019 - 08:35

Listado de libros de texto do curso 2019/20.

Non mercar os qu están en vermello.

( categories: )

AXUDAS LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR CURSO 19/20

Enviado por bandaseca o Mar, 21/05/2019 - 10:18

Fondo solidario de libros de texto e convocatoria de axudas para  adquirir libros de texto e material escolar

 WEB - ORDE do 3 de maio de 2019 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2019/20 (código de procedemento ED330B).

Beneficiarias

Aquelas familias con alumnado matriculado en centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos nas modalidades de gratuidade solidaria que se relacionan a seguir:

a) Fondo solidario de libros de texto do alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria (EP), e en 1º, 2º, 3º e 4º de ensinanza secundaria obrigatoria (ESO).

b) Axudas para adquirir libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º e 2º de EP, e en educación especial (EE), así como as axudas que pode recibir o alumnado incluído na disposición adicional primeira da orde.

c) Axudas para material escolar destinadas ao alumnado matriculado en EP, ESO e EE.

Prazo de presentación de solicitudes

Iniciarase o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 21 de xuño de 2019. O alumnado que se incorpore ao centro docente fóra deste prazo disporá dun mes contado a partir do día seguinte ao da formalización da matrícula. Non se poderán presentar solicitudes despois do 31 de marzo de 2020.

( categories: )

LIBROS DE TEXTO 18/19

Enviado por bandaseca o Ven, 13/07/2018 - 15:56

Os cheques de axuda a material e ode libros de texto (1º e 2º) estarán dispoñibles a partir do día 16 de xullo.

As listaxes provisionais de fondolibros co número de libros que lle corresponden a cada alumno están publicadas no taboleiro do centro. A vindeira semana puclicaranse as listaxes definitivas.

No documento adxunto están os libros de texto do curso 18/19. 

( categories: )

AXUDAS LIBROS DE TEXTO E FONDO SOLIDARIO

Enviado por bandaseca o Ven, 25/05/2018 - 05:24

Publicada a Orde do 9 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar, para alumnado de EP para o curso escolar 2018/19

A presente orde integra as diversas modalidades de gratuidade solidaria dos libros de texto:

         1.         

A participación no fondo solidario de libros de texto en 3º, 4º, 5º e 6º.

         2.         

As axudas para adquirir libros de texto en 1º e 2º

         3.         

As axudas para adquirir material escolar en toda Primaria.

1.   

O centro asignará libros de texto do fondo solidario (de 3º a 6º), ao alumnado que o solicita do seguinte xeito: Por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata que se esgoten as existencias. Esgotados os libros dispoñibles do fondo solidario o centro adquirirá libros complementarios para garantir:

  •      Alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 €: 6 libros.
  •       Alumnado con renda per cápita familiar superior a 5.400 € e igual ou inferior a 9.000 €: 4 libros
  •      Alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta ou con discapacidade igual ou superior ao 65 %: 6 libros.

 

2.   

Contía da axuda para adquirir libros de texto de 1º e 2º:

       

Alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 €: 170 €.

       

Alumnado con renda superior a 5.400 € e igual ou inferior a 9.000 €: 90 €.

       

Alumnado cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, a contía das axudas será de 250 € con independencia da renda.

3.   

Contía da axuda para adquirir material escolar: destinado a alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 € ou   cunha discapacidade igual ou superior ao 65% será de 50 €.

Cálculo da Renda per cápita. A renda per cápita da unidade familiar é o resultado de dividir a renda1 da unidade familiar (a suma das rendas dos membros con ingresos) do exercicio fiscal 2016 entre o número de membros computables. Computarán por dous os membros que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33 % ou acrediten unha pensión por incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou grande invalidez.

1Si presentou declaración no exercicio 2016, sumaranse a base impoñible xeral (recadro 392) e a do aforro (recadro 405);cando non a presentase, sumaranse os ingresos netos obtidos.

Non terá a consideración de membro computable:  a) A persoa proxenitora que non conviva co alumnado nos casos de separación legal ou divorcio, agás no caso de custodia compartida.

Devolución dos libros de texto do curso 2017/18. Obrigas:

As persoas beneficiarias de libros procedentes do fondo solidario no presente ano académico deberán devolver os libros ao rematar o curso (O prazo máximo para devolvelos será o 22 de xuño de 2018). A falta de devolución será causa de exclusión da participación no fondo solidario e das axudas para adquirir libros para o curso 2018/19.

A solicitude deberá estar asinada polo pai, nai, titor/a ou representante legal do alumnado.

O prazo para presentarsolicitudes iniciarase o día seguinte da publicación desta orde, 23 de maio,  e rematará o día 22 de xuño de 2018 (este incluído).

Achegarase a seguinte documentación: copia do libro de familia onde consten todos os membros computables (nos casos en que non teñan libro, sentencia xudicial, volante de convivencia, ou certificado dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar).

 

( categories: )

LIBROS DE TEXTO 17/18

Enviado por bandaseca o Xov, 13/07/2017 - 12:29

Listado de libros de texto para o vindeiro curso.

OS CHEQUES DE AXUDAS PARA LIBROS DE 1º E 2º E MATERIAL ESCOLAR DE TÓDOLOS CURSOS ESTARÁN DISPOÑIBLES A PARTIR DO LUNS 17 DE XULLO.

HORARIO DE RECOLLIDA DE 10 A 12.

NOS VINDEIROS DÍAS PUBLICAREMOS A ADXUDICACIÓN DE LIBROS DO FONDO SOLIDARIO.

( categories: )

AXUDAS LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR. FONDO SOLIDARIO

Enviado por bandaseca o Xov, 25/05/2017 - 17:44

No DOG do día 22 de maio de 2017 pubícase a Orde do 16 de maio de 2017 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2017/18.

Recordar que o prazo de entrega é ata o 23 de xuño. Os alumnos de 6º teñen que entregalo no IES onde van realizar os estudos o vindeiro curso.

Pinchando aqui acceden a páxina da Xunta, Teñen a convocatoria do DOG completa e poden descargar o impreso de solicitude de axuda.

Adxuntamos a nota que enviamos desde o centro pinchando aquí.

 

( categories: )

LIBROS DE TEXTO DO FONDO SOLIDARIO

Enviado por bandaseca o Xov, 01/09/2016 - 10:50

Nos arquivos adxuntos sae a relación definitiva de libros de texto que lle corresponden a a cada alumno do fondo solidario do centro:

libros de 4º

libros de 5º

Libros de 3º, temos libros para todos os nenos matriculados, polo que só deben de adquirir o cadernillo de inglés e o de música.

( categories: )

AXUDAS LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

Enviado por bandaseca o Lun, 23/05/2016 - 10:53

RECORDAMOS QUE O PRAZO DE ENTREGA DAS SOLICITUDES DE AXUDA PARA LIBROS E MATERIAL ESCOLAR É ATA O 23 DE XUÑO INCLUSIVE.

AXUDAS PARA 5º NIVEL: PARA O VINDEIRO CURSO SAÍMOS DESTE NIVEL DO PROGRAMA E-DIXGAL DE LIBROS DIXITAIS E HABERÁ LIBROS EN PAPEL, POLO TANTO TAMÉN HABERÁ AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO EN 5º.

Publicadas as axudas para a participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir material escolar no curso 2016/17:

PINCHA AQUI PARA DESCARGAR A ORDE

 SOLICITUDE

  1. A participación no fondo solidario de libros de texto en 3º e 4º, nieves que manterán os libros de texto do curso 2015/16.

  2. As axudas para adquirir libros de texto en 1º e 2º

  3. As axudas para adquirir material escolar en toda Primaria.

 

( categories: )

MATERIAL ESCOLAR

Enviado por bandaseca o Lun, 07/09/2015 - 13:28

Adxuntamos relación de materiais dos diferentes niveis:

- - - - -

 No material de 4º hai pequnas diferencias dun aula a outra (esta por aulas)

No de 3º hai que mercar unha libreta raiada máis para ingles, 

( categories: )
Distribuir contido