Orientación

ENQUISA DE DIAGNOSE DA CONVIVENCIA ESCOLAR 2023

A Consellería de Educación, no marco da actual Estratexia Galega de Convivencia Escolar 2025 pon en marcha a Enquisa de Convivencia Escolar 2023cuxo prazo de participación será do 2 ao 22 de maio (ambos os dous incluídos). 

Esta enquisa é de carácter anónimo e nela participarán todos os centros de Galicia. Está dirixida a todas as familias, profesorado, persoal non docente e alumnado de 5º e 6º. A enquisa realizase on-line.

ENQUISA FAMILIAS:  As familias responderán unha única vez por cada centro educativo onde estuden os seus fillos/asindependentemente do número deles/as que estean matriculados/as en cada centro. Desde o centro enviamos polo alumnado unha carta coa infomación sobre a enquisa e co enlace da páxina e a clave de acceso (a de cada familia é distinta). 

Enlace para acceso as familias: https://edu.xunta.gal/convfamil

 

BECAS NECESIDADES ESPECIAIS

Saiu publicada no BOE a convocatoria de becas para alumnos con NEAE (Necesidade Especifica de Apoio Educativo) para o curso 2022-23.

Poderán acollerse a estas becas aqueles alumnos diagnosticados con TEA (incluído ASPERGER), TDHA, discapacidade, trastorno grave de conduta o de comunicación, reeducación psicopedagóxica, reeducación da linguaxe e que teñan recoñecida unha minusvalía como mínimo do 33% e que a sua vez estean acudindo a un centro de reeducación ou reforzo distinto ó do centro.

O prazo vai desde o 19 de maio ata o 30 de setembro e as solicitudes faranse a través do seguinte enlace:

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/artisticas/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html

 

COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOGOS

Desde o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia queremos achegarvos un material que elaboramos orientado a abordar desde as familias e coidadores/as esta emerxencia sanitaria cos nenos e nenas, especialmente de Educación Infantil e Educación Primaria. 

 Trátase do caderno "Retrincos de cores", que constitúe unha ferramenta útil para que os nenos e nenas se expresen desde o debuxo, a través da conversa coas súas propias familias. Recolle uns exemplos, unhas propostas de actividades e remata cuns consellos útiles para xestionar este complicado momento cos cativos e cativas. 

 Tedes á vosa disposición para descargalo libremente neste PDF: (https://copgalicia.gal/novas/grupo-de-intervencion-psicoloxica-en-catastrofes-e-emerxencias/o-copg-publica-retrincos-de)  o coidado emocional tamén é moi importante neste momento. 

Moito ánimo con esta etapa. Unha aperta, 

 Mª Rosa Álvarez Prada

Decana

ACTIIVDADES SM

Desde a editorial SM enviaron un documento onde se poden atopar diferentes apps educativas para tablets, mólies echromebook. Ofrecen os codigos de desbloqueo. Hai videos explicativos do seu funcionamento.

Distribuir contido