ENQUISA DE DIAGNOSE DA CONVIVENCIA ESCOLAR 2023

A Consellería de Educación, no marco da actual Estratexia Galega de Convivencia Escolar 2025 pon en marcha a Enquisa de Convivencia Escolar 2023cuxo prazo de participación será do 2 ao 22 de maio (ambos os dous incluídos). 

Esta enquisa é de carácter anónimo e nela participarán todos os centros de Galicia. Está dirixida a todas as familias, profesorado, persoal non docente e alumnado de 5º e 6º. A enquisa realizase on-line.

ENQUISA FAMILIAS:  As familias responderán unha única vez por cada centro educativo onde estuden os seus fillos/asindependentemente do número deles/as que estean matriculados/as en cada centro. Desde o centro enviamos polo alumnado unha carta coa infomación sobre a enquisa e co enlace da páxina e a clave de acceso (a de cada familia é distinta). 

Enlace para acceso as familias: https://edu.xunta.gal/convfamil