PROTOCOLOS COVID

Poñemos nos seguintes enlaces o protocolo actualizado  de vixiancia e control do covid que se publicou o pasado 14 de xaneiro (versión 6) a Consellería de Sanidade para o ámbito educativo e o protocolo para a detección do covid cos test rapidos de antixenos de saliva que enviaron aos centros para que, en caso de contactos estreitos poidan facer vostedes na casa.