Vocabulary & Grammar

PENPALS ACTIVITY

Algúns alumnos de 6º de EP participan na actividade voluntaria de 'Penpals', que consiste en escribirse cartas, ser amigos por correspondencia, con outros alumnos estranxeiros. Neste caso, os seus 'penpals' ou amigos por correspondencia, pertencen ao colexio situado en Inglaterra Oasis Academy Longmeadow, e cursan o mesmo nivel que eles. As cartas escríbense e respóndense en inglés, polo que estes alumnos teñen a oportunidade de practicar as destrezas lingüísticas nun contexto real e útil, e de coñecer diferentes culturas e persoas. Debaixo tedes a ligazón da páxina web do centro educativo co que se participa:

OASIS ACADEMY LONGMEADOW

 

PRESENT SIMPLE & PRESENT CONTINUOUS

Review these two tenses with the following information card. For more practise, click the link and play some games about the topic!

PRESENT SIMPLE & CONTINUOUS GAMES

PAST SIMPLE-

Present simple and present continuous

Present simple and present continuous

                                   

Present simple and present continous

some-any

some-any

To Be

Distribuir contido