Produtos de tempada

Durante o mes de xuño de 2022 o alumnado de 5º de Educación Primaria afondou no estudo dun consumo responsable e con produtos de tempada para o cal seleccionaron as froitas de tempada : cirolas, frambuesas, sandía, melón, mazás,... e así como os produtos que recolleu o alumnado de 2º de Educación Primaria no horto escolar do CIFP Portovello.

  1. Traballo con conceptos relacionados coa eficiencia enerxética.
    • Produtos de tempada. 
  2. As actividades que se levaron a cabo foron as seguintes:
    • Coñecer os productos de tempada.
    • Axudar a recolectar o plantado polo alumnado de 2º de Educación Primaria.
  3. Realización de carteis informativos sobre o consumo de produtos de tempada.