Emprego dos medios de transporte

Durante o mes de xaneiro de 2022 o alumnado de 5º de Educación Primaria afondou no estudo da eficiencia enerxética centrándose na redución das emisións de dióxido de carbono para o cal se levaron a cabo diversas actuacións:

  • Traballo con conceptos relacionados coa eficiencia enerxética.
  • Diminución de emisións de dióxido de carbono. Uso dos transporte público (uso do autobús urbano), bicicleta e camiñando.
  • Realización de seguimento do uso de vehículos por parte do profesorado e familias.
  • Realización de carteis informativos sobre o uso dos medios de transporte públicos.