Transporte escolar

AVISO PARA ALUMNADO DE LUDOTECA, COMEDOR E TRANSPORTE ESCOLAR

 

 

 

Estimadas familias,

 

Para mellorar o grao de coordinación co servizo de Ludoteca ofertado polo Concello de A Rúa e que se leva a cabo nas instalacións do centro, comunicamos que no CEIP Manuel Respino non se atenderán recados que teñan que ver coa ausencia dos seus fillos/as a este servizo. Os pais/nais/titores legais do alumnado usuario do servizo de Ludoteca deberán comunicar as súas ausencias ao persoal monitor da mesma. Unha vez comunicada a ausencia ao persoal monitor da Ludoteca, os pais/nais/titores legais ou persoas autorizadas poderán recoller aos seus fillos/as pola porta da Ludoteca unha vez finalizado o servizo de Transporte Escolar, ás 15:40. Recordamos tamén que os usuarios da Ludoteca deben facer un uso continuado do servizo.

 

Por outra parte, para mellorar a organización do centro, as ausencias do alumnado ao servizo de comdeor escolar deberán ser notificadas ao centro educativo chamando ao teléfono móbil do centro (653035336) ou ben a través do servizo de WhatsApp antes das 10:00 horas da mañá tal e como se recolle na lexislación vixente.

 

No caso de alumnado usuario do servizo de transporte escolar que non vaia facer uso do mesmo e vaia ser recollido polo seu pai/nai/titor legal ou persoa autorizada á saída do centro, tamén o deberán comunicar do mesmo xeito indicado con anterioridade antes das 10:00 horas da mañá.

 

Recalcamos que este tipo de comunicación se fará ao centro directamente, non a través do alumnado. O alumnado do centro usuario dos servizos complementarios de comedor escolar e transporte escolar deberán facer un uso continuado dos mesmo para non perder a súa condición de usuario lexítimo.

 

 

 

A Rúa a, 13 de setembro de 2021

O Director

 

 

 

 

 

Asdo.: Emilio González López

 

 

 

Firmado por GONZALEZ LOPEZ EMILIO MANUEL - 34994789J el día

 

12/09/2021 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

 

Instrución Transporte Escolar 2020

Instrución 2/2020 sobre o Servizo de Transporte Escolar (fai clic na imaxe para descargar o documento).

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer